Zmiany anatomiczne w poczatkowym okresie ostrej martwicy trzustki

Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczne w początkowym okresie ostrej martwicy trzustki polegają na tzw. ostrym szklistym obrzęku całej trzustki lub jej części bez objawów zapalenia i widocznego rozpadu komórek. Gołym okiem i obmacywaniem stwierdza się obrzmienie i stwardnienie trzustki, rozlane lub ograniczone. Towarzyszy temu nieraz obrzęk krezek okrężnicy poprzecznej i jelit cienkich, sieci większej i mniejszej. Wkrótce pojawiają się ogniska martwicy tkanki gruczołowej trzustki, początkowo jałowe. Bardzo często już we wczesnym okresie stwierdza się w trzustce i w jej otoczeniu krwotoki różnych rozmiarów, zaczynając od drobnowidowych wybroczyn do rozległego wylewu krwi, zajmującego znaczną część trzustki. Czasami krwotoki przeważają w całym obrazie anatomicznym. Takim przypadkom nadają niektórzy miano krwotocznego zapalenia trzustki (pancreatitis iuiemorriuunco). Po upływie kilkunastu godzin, czasami zaś dopiero w drugim dniu choroby, dołą cza się rozległa martwica tkanki tłuszczowej, w trzustce, opisana przez Balsera, oraz jej tkanki łącznej śródmiąższowej. Na powierzchni trzustki widać wtedy białe plamy przypominające krople stearyny. Takim przypadkom nadano nazwę steatonecrosis pancrleatis. Martwica szerzy się także na tkankę tłuszczową sieci większej i mniejszej, trzonu krezkowego, przestrzeni zaotrzewnowej, tkanki podskórnej przedniej ściany brzucha, a czasami ulega martwicy także tkanka tłuszczowa narządów odległych, np. śródpiersia, opłucnej, kończyn. Jest to wtedy tzw. wieloogniskowa martwica tkanki tłuszczowej. [hasła pokrewne: olx nekla, dyżury aptek malbork, dentysta w afryce ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta w afryce dyżury aptek malbork olx nekla