Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem

Złamanie może być połączone ze zranieniem, jeżeli jest przy tym uszkodzenie części miękkich pokrywających (rozcięcie skóry i mięśni) lub zwykłe, bez uszkodzenia miękkich powłok nosa. Przemieszczenie odłamków szkieletu kostnego nosa może ,być bardzo nieznaczne lub też bardzo znacznego stopnia. Zwykle towarzyszy temu silny obrzęk nosa i wylew krwawy w sąsiedztwie nosa, które przysłaniają przemieszczenie odłamu kostnego i skrzywienie nosa. Silny uraz może załamać kostną boczną ścianę nosa, tj. wyrostek czołowy szczęki górnej i wówczas n o s w całości przesuwa się do boku. W razie zgniecenia twarzy wskutek bardzo silnego urazu może nastąpić znaczne przemieszczenie nosa w stosunku do jego jam bocznych. W razie bardzo silnego urazu i zmiażdżenia szkieletu twarzy może nastąpić znaczne zniekształcenie twarzy. [przypisy: chirurg naczyniowy opole, złamanie nosa objawy, lordoza lędźwiowa zniesiona ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy opole lordoza lędźwiowa zniesiona złamanie nosa objawy