WNIOSKI O SPRAWNOSCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOSCI

WNIOSKI O SPRAWNOŚCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOŚCI Rozejrzenie się w zachowaniu się zewnętrznego i wewnętrznego wydzielania trzustki na podstawie dotychczasowych metod doprowadza do wniosku, że żadna metoda sama przez się nie dostarcza danych, które by umożliwiały orzeczenie, że trzustka jest niewątpliwie dotknięta sprawą chorobową. Dlatego też dla stworzenia sobie sądu o stanie trzustki nie można ograniczać się do jednej tylko metody, lecz należy przeprowadzać badania wielostronne, przy tym nieraz – wielokrotnie w krótkich odstępach czasu, i uzyskane wyniki zestawiać z całym obrazem klinicznym. Niestety, na to może nie pozwolić ostry charakter choroby wymagający czasami szybkiego rozstrzygnięcia, czy nie trzeba zastosować natychmiast leczenia operacyjnego. W tych zwłaszcza przypadkach nie można przeważnie polegać na samym tylko wyniku badania sprawności trzustki. Wynik ten musi być jednak wzięty pod uwagę przy analizie całego obrazu chorobowego. Konieczność wielokierunkowego badania, stanu c zynnościowego trzustki wynika także ze spostrzeżeń dowodzących istnienia rozkojarzenia jej pracy. Polega ono na tym, że zachowanie się jej wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego może biec torami różnymi, wydzielanie zewnętrzne może być prawidłowe lub nawet zwiększone, a wewnętrzne upośledzone lub odwrotnie. [przypisy: dyżury aptek malbork, cena morfologii, dentysta w afryce ]

Powiązane tematy z artykułem: cena morfologii dentysta w afryce dyżury aptek malbork