W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy

Zwykle od wnętrza nosa podnosimy zapadniętą jego część lub przesuwamy skrzywioną nasadę nosa do położenia prawidłowego. W razie rany miażdżonej wycinamy brzegi rany i zszywamy. W przypadkach zadania urazu brudnym narzędziem lub zetknięcia rany z ziemią należy podać surowicę przeciwtężcową. W bardzo rozległym zmiażdżeniu twarz i nosa postępujemy zachowawczo zakładając opatrunki, a dopiero po oczyszczeniu i zagojeniu się rany oraz po pewnym częściowym ustaleniu odłamów dokonujemy nastawiania (repozycji) i ustalenia kształtu nosa. Czasem musimy następowo dokonać operacji plastycznej z uruchomieniem kostnej nasady nosa i zbliżeniem lub przesunięciem uruchomionych części szkieletu nosa. Wykonujemy to zwykle w kilka tygodni po urazie. Zranienia wewnątrznosowe mogą się zdarzać od zewnątrz przez przebicie ostrym lub tępym przedmiotem wskutek postrzału lub zranienia przyrządem operacyjnym, wprowadzonym przez otwór nosowy zewnętrzny. Wówczas uszkodzeniu może ulec przegroda nosowa lub ściany jam bocznych nosa nieraz nawet aż do blaszki sitowej i otwarcia jamy czaszkowej przedniej, co może spowodować powikłania pod postacią zapalenia opon mózgowych. [hasła pokrewne: zapotrzebowanie na kalorie, złamanie nosa objawy, objawy złamanego nosa ]

Powiązane tematy z artykułem: objawy złamanego nosa zapotrzebowanie na kalorie złamanie nosa objawy