W krzywicy powstaje kwasica

W krzywicy powstaje kwasica. Zawartość soli wapnia- w kościach w krzywicy zmniejsza się ,kości bowiem w krzywicy mogą zawierać zaledwie 18 % wapnia zamiast normalnych 66,3 %. Równolegle do wapnia zmniejsza się także zawartość fosforu w kościach, który spada do 9 %, będąc w. normie 11 % . Zaburzenia w zawartości wapnia i fosforu w kościach mają swoje odbicie we krwi. We krwi bowiem zmniejsza się zawartość fosforu (hypophosphataemia), natomiast zawartość wapnia utrzymuje się na najniższym poziomie normy. Jeżeli zważymy, że wapnia w krzywicy wydala się więcej niż go się otrzymuje z pożywieniem, to stały jego poziom we krwi jest uwarunkowany przechodzeniem wapnia z kości do krwi. Bilans wapniowy jest w krzywicy ujemny. W patogenezie krzywicy należy przyjąć zwichnięcie przemiany fosforowo-wapniowe) l równowagi stosunku fosforu do wapnia. Wzmożony bowiem rozpad fosforanów przez fosfatazy powoduje zwiększone jego wydalanie z ustroju, wydalający się zaś fosfor pociąga za sobą wapń. Zaburzenia w prawidłowym kostnieniu widzimy także podczas podawania dostatecznej ilości wapnia w pożywieniu z równoczesnym zmniejszeniem się w nim fosforu; Wynika stąd, że odkładanie się wapnia w kościach dochodzi do skutku tylko w przypadku tworzenia się w ustroju związków fosforowo-wapnIowych. Witamina D spełnia tę rolę, biorąc udział; w przyswajaniu wapnia i regulacji przemiany fosforowo-wapniowej. W tej regulacji przemiany fosforowo-wapniowej istnieje synergizm pomiędzy witaminą: D i hormonem przytarczyczek. [patrz też: dyżury aptek malbork, allegro pl moje allegro, złamanie nosa objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl moje allegro dyżury aptek malbork złamanie nosa objawy