Objawy zlamania nosa

Bardzo silne i gwałtowne uderzenie czaszki może doprowadzić do otwarcia przedniej jamy czaszkowej; może to wywołać zapalenie opon mózgowych, które nie występuje od razu, lecz czasem dopiero po upływie kilku lub kilkunastu dni. Objawy złamania nosa. Przede wszystkim krwotoki nosowe występują bezpośrednio po urazie, a nieraz w dniach następnych; widoczne są również podbiegnięcia krwawe w miejscu urazu oraz pod oczami. Równocześnie występują zewnętrzne zniekształcenie nosa, jak skrzywienie, zapadnięcie jednostronne lub obustronne oraz znaczne skrzywienie przegrody nosowej. Obrzęk zewnętrzny często przysłania złamanie szkieletu nosa oraz jego przesunięcie. Continue reading „Objawy zlamania nosa”

ZRANIENIE I ZLAMANIE NOSA

ZRANIENIE I ZŁAMANIE NOSA Zranienie nosa może wystąpić wskutek uderzenia w nos tępym narzędziem lub ostrym przedmiotem (ukłucie, cięcie), wskutek postrzału lub oparzenia. Zewnętrzny nos jako wystająca część twarzy jest szczególnie narażony na urazy, które od wczesnego dzieciństwa zdarzają się w życiu prawie każdego człowieka. Występują one wskutek upadku i uderzenia o twardą podłogę lub jakiś twardy przedmiot, wskutek uderzenia w nos jakimś tępym przedmiotem lub pięścią w czasie boksowania. Wskutek zadanego ostrym narzędziem urazu może nastąpić rozcięcie części miękkich, odcięcie skrzydełek lub końca nosa albo rozcięcie przegrody nosowej. Rany cięte, darte lub miażdżone mogą być zszyte po wycięciu zmiażdżonych brzegów i po założeniu szwów opatrzone opatrunkiem aseptycznym. Continue reading „ZRANIENIE I ZLAMANIE NOSA”

Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem

Złamanie może być połączone ze zranieniem, jeżeli jest przy tym uszkodzenie części miękkich pokrywających (rozcięcie skóry i mięśni) lub zwykłe, bez uszkodzenia miękkich powłok nosa. Przemieszczenie odłamków szkieletu kostnego nosa może ,być bardzo nieznaczne lub też bardzo znacznego stopnia. Zwykle towarzyszy temu silny obrzęk nosa i wylew krwawy w sąsiedztwie nosa, które przysłaniają przemieszczenie odłamu kostnego i skrzywienie nosa. Silny uraz może załamać kostną boczną ścianę nosa, tj. wyrostek czołowy szczęki górnej i wówczas n o s w całości przesuwa się do boku. Continue reading „Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem”

W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy

Zwykle od wnętrza nosa podnosimy zapadniętą jego część lub przesuwamy skrzywioną nasadę nosa do położenia prawidłowego. W razie rany miażdżonej wycinamy brzegi rany i zszywamy. W przypadkach zadania urazu brudnym narzędziem lub zetknięcia rany z ziemią należy podać surowicę przeciwtężcową. W bardzo rozległym zmiażdżeniu twarz i nosa postępujemy zachowawczo zakładając opatrunki, a dopiero po oczyszczeniu i zagojeniu się rany oraz po pewnym częściowym ustaleniu odłamów dokonujemy nastawiania (repozycji) i ustalenia kształtu nosa. Czasem musimy następowo dokonać operacji plastycznej z uruchomieniem kostnej nasady nosa i zbliżeniem lub przesunięciem uruchomionych części szkieletu nosa. Continue reading „W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy”

WITAMINA P(CITRINA)

WITAMINA P(CITRINA) Jedną z cech działania kwasu askorbinowego jest zapobieganie przepuszczalności naczyń włosowatych. W leczeniu niektórych przypadków ze skłonnością do krwawień, czyli skaz krwotocznych ustalono, że jakkolwiek skłonność ta- daje się leczyć kwasem askorbinowym, to jednak niektóre, naturalne soki jarzynowe, zwłaszcza sok papryki, są skuteczniejsze w użyciu od syntetycznej witaminy C. Przyjęto więc, że występuje tu jakiś inny czynnik który wyodrębniono jako frakcję flawonową i nazwano witaminą P. Czynna frakcja uzyskana z soku cytrynowego, zawierająca ten czynnik, została nazwana citrina i wyciąg wodny całej cytryny zawiera 1,7 mg citriny na l g owocu. Otrzymano z cytryny witaminę P, czyli citrin w postaci krystalicznej. Continue reading „WITAMINA P(CITRINA)”

WITAMINA D

WITAMINA D Witamina D, podobnie jak witamina A, należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Poszukiwanie środków leczących krzywicę doprowadził do stwierdzenia że około 10 związków pochodnych sterolu ma własności przeciwkrzywicze. Prawie wszystkie te związki wymagają naświetlani promieniami pozafiołkowymi, by zamienić fizjologicznie nieczynną prowitaminę D w witaminę czynną. Wszystkie te związki zawierają jady sterolowe, które występuje w przyrodzie również w wielu innych związkach nie mających nic wspólnego z witaminą D, jak np. w cholesterolu, w niektórych hormonach płciowych i w ciałach rakotwórczych. Continue reading „WITAMINA D”

Charakterystyczna cecha braku witaminy D jest zaburzenie przemiany wapniowo – fosforowej

Krzywica Charakterystyczną cechą braku witaminy ,D jest zaburzenie przemiany wapniowo – fosforowej, które prowadzi do choroby zwanej krzywicą (rhachitis},. W tej chorobie powstają zaburzenia w budowie kośćca w ustroju rosnącym. Najwyraźniej występują zmiany kośćca kończyn dolnych, klatki piersiowej i kręgosłupa . Zmiany polegają na tym, że tkanka chrzęstna i nowopowstająca kostna nie ulegają dostatecznemu uwapnieniu. Najwyraźniej występuj ą te zmiany w miejscach łączenia się trzonu kości z jej nasadą. Continue reading „Charakterystyczna cecha braku witaminy D jest zaburzenie przemiany wapniowo – fosforowej”

W krzywicy powstaje kwasica

W krzywicy powstaje kwasica. Zawartość soli wapnia- w kościach w krzywicy zmniejsza się ,kości bowiem w krzywicy mogą zawierać zaledwie 18 % wapnia zamiast normalnych 66,3 %. Równolegle do wapnia zmniejsza się także zawartość fosforu w kościach, który spada do 9 %, będąc w. normie 11 % . Zaburzenia w zawartości wapnia i fosforu w kościach mają swoje odbicie we krwi. Continue reading „W krzywicy powstaje kwasica”