Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin

Gdy powietrze przechodzi przez górne drogi oddechowe w czasie wdechu, jest ono znacznie oczyszczone z kurzu i drobnoustrojów. Powietrze ogrzewa się, gdy przechodzi przez labirynt małżowin oraz nasyca się wilgocią i prawdopodobnie innymi substancjami z gruczołów surowiczo-śluzowych błony śluzowej lub gruczołów Bowmana. Brak jest tej wilgoci, gdy człowiek oddycha przez rurkę tracheotomijną lub po laryngektomii. W tych przypadkach może dojść do metaplazji nabłonka tchawicy i oskrzeli z powodu niewłaściwego nawilgotnienia wdychanego powietrza. Większość wdychanego powietrza przechodzi przez tę część nosa, która mieści się poniżej małżowiny i ponad przyśrodkowym brzegiem małżowiny dolnej, lecz jest ona znacznie rozpraszana przez nieregularności w budowie nosa właściwe każdemu człowiekowi. Continue reading „Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin”

WITAMINA P(CITRINA)

WITAMINA P(CITRINA) Jedną z cech działania kwasu askorbinowego jest zapobieganie przepuszczalności naczyń włosowatych. W leczeniu niektórych przypadków ze skłonnością do krwawień, czyli skaz krwotocznych ustalono, że jakkolwiek skłonność ta- daje się leczyć kwasem askorbinowym, to jednak niektóre, naturalne soki jarzynowe, zwłaszcza sok papryki, są skuteczniejsze w użyciu od syntetycznej witaminy C. Przyjęto więc, że występuje tu jakiś inny czynnik który wyodrębniono jako frakcję flawonową i nazwano witaminą P. Czynna frakcja uzyskana z soku cytrynowego, zawierająca ten czynnik, została nazwana citrina i wyciąg wodny całej cytryny zawiera 1,7 mg citriny na l g owocu. Otrzymano z cytryny witaminę P, czyli citrin w postaci krystalicznej. Continue reading „WITAMINA P(CITRINA)”

By rozpoznac stan chorobowy trzustki

By rozpoznać stan chorobowy trzustki, trzeba prócz dokładnego podmiotowego i przedmiotowego badania całego ustroju: 1) zbadać okolicę trzustkową podstawowymi metodami fizycznymi; 2) zbadać kał po 3-dniowej próbnej diecie Schmidta, zwracając szczególną uwagę na zachowanie się w nim włókien mięsnych oraz tłuszczu; 3) zbadać co do ilości diastazy surowicę krwi, a także mocz świeżo oddany rano na czczo oraz w 2 godziny po śniadaniu Grotta; 4) zbadać mocz co do cukru na czczo i przynajmniej w 2 godziny po wypiciu 50,0 cukru gronowego, rozpuszczonego w szklance wody; 5) zbadać poziom cukru w krwi na czczo i przynajmniej w godzinę po wypiciu 50,0 cukru gronowego w szklance wody; 6) określić poziom lipazy w krwi; 7) zbadać zawartość dwunastniczą metodą Filińskiego. W rozpoznaniu może być pomocne także badanie radiologiczne przewodu pokarmowego i pęcherzyka żółciowego, czasami i trzustki. Rokowanie zależy od rodzaju choroby trzustki. H. ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI Zapobieganie chorobom trzustki polega na starannym leczeniu chorób wątroby, dróg żółciowych, żołądka i dwunastnicy oraz chorób zakaźnych a także na unikaniu błędów dietetycznych. Continue reading „By rozpoznac stan chorobowy trzustki”

W przypadkach choroby trzustki przebiegajacych z zaburzeniem przemiany weglowodanowej

W przypadkach choroby trzustki przebiegających z zaburzeniem przemiany węglowodanowej, objawiającym się przecukrzeniem krwi, poleca się leczenie insuliną w postaci podskórnych wstrzykiwań 10-15 jednostek rano i 5-10 jednostek insuliny w godzinach popołudniowych. Leczenie insuliną może być skuteczne także w chorobach trzustki przebiegających z nadmierną pobudliwością wysp Langerhansa, wskutek czego poziom cukru w krwi na czczo jest obniżony. W tych przypadkach wstrzykuje się insulinę po jedzeniu, by zapobiec pobudzeniu wysp Langerhansa przez pokarmowe przecukrzenie krwi. Ten sposób leczenia insuliną zadość czyni postulatowi oszczędzania chorej trzustki. Zaleganie soku trzustkowego w przewodach trzustkowych zwalcza się przepłukiwaniami dwunastnicy oraz podskórnymi wstrzykiwaniami 1/2-1 ml 1% pilokapiny (pilocarpinum muriaticum), a upośledzenie trawienia trzustkowego opoterapią, mianowicie przez podawanie doustne przetworów trzustki, np. Continue reading „W przypadkach choroby trzustki przebiegajacych z zaburzeniem przemiany weglowodanowej”

Siedzacy tryb zycia, aktywnosc fizyczna, sprawnosc sercowo-oddechowa i ryzyko kardiometaboliczne w psychozie: projekt PsychiActive

Celem tego badania było zbadanie możliwych niezależnych asocjacji siedzącego trybu życia (SB), aktywności fizycznej (PA) i sprawności sercowo-oddechowej (CRF) z grupowym (CCRS) i indywidualnym ryzykiem kardiometabolicznym (obwód talii [talia], skurczowe / rozkurczowe ciśnienie krwi, trójglicerydy, cholesterol o dużej gęstości lipoprotein i glikemia na czczo) u pacjentów z psychozą. W 43 ambulatoriach z psychozą (średni wiek ? SD: 42,3 ? 8,5 lat, 86% mężczyzn), SB i lekki, umiarkowany do silnego i całkowity PA mierzono opaską SenseWear Pro3, a CRF z 6-minutowym chodzeniem test. Zastosowano wiele modeli regresji liniowej dostosowanych do wielu czynników zakłócających. Wysoki poziom SB, niski poziom PA i niski poziom CRF wiązały się z niekorzystnym profilem ryzyka kardiometabolicznego (zwiększona obecność zespołu metabolicznego i liczba nieprawidłowości kardiometabolicznych, a także gorsze wartości i podwyższona obecność nieprawidłowości we wszys tkich indywidualnych ryzykach kardiometabolicznych). Continue reading „Siedzacy tryb zycia, aktywnosc fizyczna, sprawnosc sercowo-oddechowa i ryzyko kardiometaboliczne w psychozie: projekt PsychiActive”

Udzial warunkowej ujemnej zmiennosci (CNV) w utrzymaniu celu

Zadanie polegające na oczekiwaniu wzoru dotyku (DPX) zostało zdecydowanie zalecane jako miara utrzymania celu, która jest upośledzona u pacjentów ze schizofrenią. Badanie obecnego potencjału związanego z zdarzeniami (ERP) zostało zaprojektowane głównie w celu zidentyfikowania komponentu ERP, który mógłby reprezentować proces utrzymywania celu zadania DPX, indeksowanego przez współczynnik błędów BX vs. AY (E BX-AY ). Skoncentrowaliśmy naszą analizę na zmiennym ujemnym odchyleniu cue (CNV) i znaleźliśmy znaczące powiązanie między E BX-AY a amplitudą fali różnicowej cue B vs. Continue reading „Udzial warunkowej ujemnej zmiennosci (CNV) w utrzymaniu celu”

Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku miedzybloniaka oplucnej AD 2

Rozpuszczalne białko związane z mezoteliną, najszerzej badany biomarker międzybłoniaka oparta na krwi, jest ograniczony przez ogólną czułość wynoszącą 47% przy swoistości 96 %.3 Miejsce cięcia trombiny utrudnia powtarzalne pomiary w surowicy w przypadku osteopontyny.4 Stosując techniki genomowe podobne do tych opisane dla naszej identyfikacji osteopontyny jako markera międzybłoniaka5 (patrz rozdział Metody w dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu), ocenialiśmy, czy poziomy fibuliny 3 w osoczu mają wysoką swoistość i czułość w przypadku rozróżniania pacjentów z międzybłoniakiem osób narażonych na działanie azbestu i pacjentów ze złośliwymi lub łagodnymi wysiękami opłucnowymi nie z powodu międzybłoniaka. Metody
Populacje badawcze
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna oraz poziomy fibryny-3 według badanej kohorty. Continue reading „Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku miedzybloniaka oplucnej AD 2”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5

W grupie 16 329 kobiet, 192 (1,2%) miało frakcję płodu mniejszą niż 4%, 83 (0,5%) miało frakcję płodową, której nie można było zmierzyć, a 213 (1,3%) miało dużą zmienność w teście lub awaria testu. Mediana masy ciała matki u kobiet z niską frakcją płodu wyniosła 93,7 kg, w porównaniu z 65,8 kg u kobiet z wynikiem pozytywnym w teście cfDNA (P <0,001). W grupie bez wyników w teście cfDNA było 13 aneuploidii: 3 z trisomią 21, z trisomią 18, 2 z trisomią 13, 4 z triploidią, z mozaiką trisomii 16, z delecją 11p i z strukturalną nieprawidłowy chromosom. Częstość występowania aneuploidii w tej grupie (1 na 38 [2,7%]) jest wyższa niż częstość na 236 (0,4%) w ogólnej grupie (p <0,001). Szczególnie u kobiet z frakcją płodu mniejszą niż 4%, 9 w 192 (4,7%) miało aneuploidię. Wśród kobiet z sześcioma powszechnymi aneuploidiami, w przypadku których nie było wyników w teście cfDNA, każdy przypadek został wykryty na standardowym badaniu przesiewowym, a ryzyko wahało się od na 26 do na 2.
Dyskusja
W tym dużym, wieloośrodkowym badaniu kohortowym stwierdzono, że testy cfDNA mają wyższą czułość i swoistość niż standardowe badania przesiewowe w celu wykrycia trisomii 21 w ogólnej populacji prenatalnej. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5”