Fizjologia Zmysl wechu

Zwoj klinowo-podniebiennny jest jednym ze zwojów współczulnych głowy. Mieści się on w dołku klinowo-podniebiennym (lossa sphenopalatina) bezpośrednio w bok od otworu klinowo-podniebiennego i styka się bezpośrednio z zatoką klinową i tylnymi komórkami sitowymi. Składa się on z włókien nerwowych i gwiaździstych komórek nerwowych trzech typów: ruchowych, czuciowych i współczulnych. Nerwy współczułe mają wpływ na kontrolę wydzielania błony śluzowej nosa i regulację rozszerzalności naczyń krwionośnych. Fizjologia Zmysł węchu otrzymuje bodźce z receptorów węchowych, znajdujących się w części węchowej błony śluzowej nosa. Continue reading „Fizjologia Zmysl wechu”

Objawy zlamania nosa

Bardzo silne i gwałtowne uderzenie czaszki może doprowadzić do otwarcia przedniej jamy czaszkowej; może to wywołać zapalenie opon mózgowych, które nie występuje od razu, lecz czasem dopiero po upływie kilku lub kilkunastu dni. Objawy złamania nosa. Przede wszystkim krwotoki nosowe występują bezpośrednio po urazie, a nieraz w dniach następnych; widoczne są również podbiegnięcia krwawe w miejscu urazu oraz pod oczami. Równocześnie występują zewnętrzne zniekształcenie nosa, jak skrzywienie, zapadnięcie jednostronne lub obustronne oraz znaczne skrzywienie przegrody nosowej. Obrzęk zewnętrzny często przysłania złamanie szkieletu nosa oraz jego przesunięcie. Continue reading „Objawy zlamania nosa”

Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku

Jeżeli nawet dojdzie do zwężenia takiego stopnia, że średnica otworu w miejscu zwężenia nie przewyższa 5 mm, to i wtedy chory może jeszcze nie odczuwać zaburzeń połykania. Niestety, te korzystne w zasadzie okoliczności niweczy fakt, że rozpoznanie jest zazwyczaj spóźnione, ponieważ chirurg otrzymuje chorego w daleko już posuniętym okresie choroby. Skoro rak przerósł całkowicie ścianę przełyku i przeszedł na śródpiersie tylne, nie ma już warunków do operacji doszczętnej. Jeżeli jednak i w takim przypadku ograniczymy się do uwolnienia guza z otoczenia, to pomimo że nowotwór nie został usunięty, następuje polepszenie połykania, które utrzymuje się przez czas dłuższy (Jackson). Rak zajmujący górną trzecią część przełyku daje przerzuty do dolnych, głębokich węzłów szyjnych. Continue reading „Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku”

WITAMINA P(CITRINA)

WITAMINA P(CITRINA) Jedną z cech działania kwasu askorbinowego jest zapobieganie przepuszczalności naczyń włosowatych. W leczeniu niektórych przypadków ze skłonnością do krwawień, czyli skaz krwotocznych ustalono, że jakkolwiek skłonność ta- daje się leczyć kwasem askorbinowym, to jednak niektóre, naturalne soki jarzynowe, zwłaszcza sok papryki, są skuteczniejsze w użyciu od syntetycznej witaminy C. Przyjęto więc, że występuje tu jakiś inny czynnik który wyodrębniono jako frakcję flawonową i nazwano witaminą P. Czynna frakcja uzyskana z soku cytrynowego, zawierająca ten czynnik, została nazwana citrina i wyciąg wodny całej cytryny zawiera 1,7 mg citriny na l g owocu. Otrzymano z cytryny witaminę P, czyli citrin w postaci krystalicznej. Continue reading „WITAMINA P(CITRINA)”

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI Rozpoznanie. Pomimo częstości występowania choroby trzustki rozpoznaje się rzadko, zależnie od tego że trzustka leży głęboko przed samym kręgosłupem w sąsiedztwie innych narządów, dostępniejszych niż ona badaniu fizycznemu, których choroby maskują jej cierpienia. Wśród ogółu lekarzy utarło się nawet przekonanie, że w przeciwieństwie do innych narządów trzustka jest niedostępna badaniu podstawowymi metodami fizycznymi, a metody czynnościowe są zbyt złożone i niepewne. To też u chorych prawie nigdy trzustki się nie bada. Usprawiedliwia się takie postępowanie także tym, że upośledzona czynność chorobowo zmienionej trzustki bywa bardzo często zrównoważona przez zastępczą pracę innych narządów, a częściowo i bakterii gnieżdżących się w jelitach. Continue reading „ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI”

Zmiany anatomiczne w poczatkowym okresie ostrej martwicy trzustki

Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczne w początkowym okresie ostrej martwicy trzustki polegają na tzw. ostrym szklistym obrzęku całej trzustki lub jej części bez objawów zapalenia i widocznego rozpadu komórek. Gołym okiem i obmacywaniem stwierdza się obrzmienie i stwardnienie trzustki, rozlane lub ograniczone. Towarzyszy temu nieraz obrzęk krezek okrężnicy poprzecznej i jelit cienkich, sieci większej i mniejszej. Continue reading „Zmiany anatomiczne w poczatkowym okresie ostrej martwicy trzustki”

Dysfunkcja motoryczna jako fenotyp posredni w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych: postep i perspektywy

Pierwotne nieprawidłowości motoryczne (PMA), jak stwierdzono u pacjentów ze schizofrenią, są ilościowo i jakościowo odrębnymi markerami nieprawidłowości w układzie motorycznym. PMA często określano jako zjawisko występujące w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii. Jako główny mechanizm patofizjologiczny leżący u podstaw ekspresji PMA zaproponowano dysfunkcję sieci przednich i podkorowych. Jednakże obecnie nie jest jasne, czy takie mechanizmy są powszechne w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych. Continue reading „Dysfunkcja motoryczna jako fenotyp posredni w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych: postep i perspektywy”

Mocne charaktery osób z pierwszym epizodem psychozy w Indywidualnym treningu odpornosci

Pozytywne interwencje psychologiczne, które integrują mocne strony osoby w leczeniu, prowadzą do poprawy zadowolenia z życia i dobrego samopoczucia. Siły charakteru sklasyfikowane w sześciu podstawowych cnotach (mądrość / wiedza, odwaga, ludzkość, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i transcendencja) były przedmiotem istotnych badań. Chociaż w populacji ogólnej przeprowadzono wiele badań, niewiele wiadomo na temat mocnych stron osobników z pierwszym epizodem psychozy (FEP). Co więcej, zasady pozytywnej psychologii, w szczególności skupienie się na osobistych zaletach, zostały w coraz większym stopniu zintegrowane z traktowaniem FEP i stanowiły podstawowy składnik Indywidualnego Treningu Resiliency (IRT), indywidualnego składnika terapii NAVIGATE testowanego w Odzysku po początkowym epizodzie schizofrenii Program leczenia. Continue reading „Mocne charaktery osób z pierwszym epizodem psychozy w Indywidualnym treningu odpornosci”