Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin

Gdy powietrze przechodzi przez górne drogi oddechowe w czasie wdechu, jest ono znacznie oczyszczone z kurzu i drobnoustrojów. Powietrze ogrzewa się, gdy przechodzi przez labirynt małżowin oraz nasyca się wilgocią i prawdopodobnie innymi substancjami z gruczołów surowiczo-śluzowych błony śluzowej lub gruczołów Bowmana. Brak jest tej wilgoci, gdy człowiek oddycha przez rurkę tracheotomijną lub po laryngektomii. W tych przypadkach może dojść do metaplazji nabłonka tchawicy i oskrzeli z powodu niewłaściwego nawilgotnienia wdychanego powietrza. Większość wdychanego powietrza przechodzi przez tę część nosa, która mieści się poniżej małżowiny i ponad przyśrodkowym brzegiem małżowiny dolnej, lecz jest ona znacznie rozpraszana przez nieregularności w budowie nosa właściwe każdemu człowiekowi. Continue reading „Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin”

Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej

Barrett doradza w tych razach natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej po stronie prawej, ponieważ po tej stronie (a nie po lewej) docieramy od razu do miejsca przedziurawienia; po otwarciu opłucnej śródpiersia zaszywamy szczelnie pęknięcie i sączkujemy opłucną oraz śródpiersie. Ovelholt ogłosił przypadek dotyczący mężczyzny 39-letniego, w którym operacja została uwieńczona wynikiem pomyślnym. Frink wypowiada się się przeciw operacji wczesnej, ponieważ jego zdaniem szew jest niepewny, poprzestaje zatem na razie na opróżnianiu z wysięku lewej jamy opłucnowej, a dopiero po upływie 3-4 tygodni przechodzi od razu do sączkowania otwartego ropniaka opłucnej; po ustąpieniu objawów ostrych przystępuje do operacji utworzenia przetoki jelita czczego (jejunostomia). Jeżeli od chwili przedziurawienia upłynęło więcej niż 10 – 12 godzin, lepiej zająć stanowisko wyczekujące. Zapalenie śródpiersia zwalczamy penicyliną i streptomycyną, a torakotomię robimy dopiero później w myśl poglądów Frinka. Continue reading „Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej”

Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku

Jeżeli nawet dojdzie do zwężenia takiego stopnia, że średnica otworu w miejscu zwężenia nie przewyższa 5 mm, to i wtedy chory może jeszcze nie odczuwać zaburzeń połykania. Niestety, te korzystne w zasadzie okoliczności niweczy fakt, że rozpoznanie jest zazwyczaj spóźnione, ponieważ chirurg otrzymuje chorego w daleko już posuniętym okresie choroby. Skoro rak przerósł całkowicie ścianę przełyku i przeszedł na śródpiersie tylne, nie ma już warunków do operacji doszczętnej. Jeżeli jednak i w takim przypadku ograniczymy się do uwolnienia guza z otoczenia, to pomimo że nowotwór nie został usunięty, następuje polepszenie połykania, które utrzymuje się przez czas dłuższy (Jackson). Rak zajmujący górną trzecią część przełyku daje przerzuty do dolnych, głębokich węzłów szyjnych. Continue reading „Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku”

Wielu chirurgów ogranicza sie do operacyjnego utworzenia przetoki zoladkowej

W odcinkach środkowym i dolnym przerzuty szerzą się drogami limfatycznymi w dół do węzłów przylegających do ściany przełyku, możemy zatem usunąć je bez trudu wraz z guzem. Jednak przerzuty mogą sięgać niżej, aż do węzłów chłonnych krzywizny dużej żołądka. Churchill, Sweet i Claqeit oceniają częstość występowania takich przerzutów na 30%, musimy się więc liczyć z tym w planie operacyjnym. Wielu chirurgów ogranicza się do operacyjnego utworzenia przetoki żołądkowej w celu umożliwienia pobierania pokarmu. Co się tyczy operacji doszczętnej, szanse wyleczenia lub co najmniej uzyskania dłuższego okresu wolnego od objawów chorobowych daje jedynie operacja wykonana we wczesnym okresie choroby. Continue reading „Wielu chirurgów ogranicza sie do operacyjnego utworzenia przetoki zoladkowej”

Gnilec i choroby zakazne ida czesto w parze

Gnilec i choroby zakaźne idą często w parze 2. Rola witaminy C w innych chorobach, Wielu badaczy zajmowało się zagadnieniem wpływu witaminy C przebieg gruźlicy, przy czym stwierdzono, że u ludzi chorych na gnilec gruźlica jest nąjczęstszą przyczyną śmierci. Gnilec sprzyja procesom gruźliczym przez tworzenie skłonności dokrwawień lub też, przez utrudnienie wytwarzania się łącznotkankowej blizny. W badaniach doświadczalnych na świnkach morskich stwierdzono, że stwarza ogniska o zmniejszonej odporności, w których prątki gruźlicy szczególnie łatwo się osiedlają. Badania ludzi chorych na gruźlicę wykazały że poziom kwasu askorbinowego we krwi jest prawie zawsze bardzo obniżony. Continue reading „Gnilec i choroby zakazne ida czesto w parze”

Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego

Przyczyny. Najważniejszym i najczęstszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki są choroby pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, zwłaszcza kamica żółciowa. Dużą rolę odgrywają także błędy dietetyczne, szczególnie nadmierne spożywanie pokarmów tłustych. Ostrą martwicę spostrzegano także w przypadkach zatrucia rtęcią, fosforem, jadem kiełbasianym, jadem mięsnym oraz na tle urazu, zwłaszcza po spożyciu obfitego pokarmu, nadto po zabiegach operacyjnych na trzustce i narządach sąsiednich, a czasami i oddalonych. U osób otyłych ostrą martwicę trzustki spostrzega się częściej niż u słabo odżywionych. Continue reading „Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego”

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI

Leczenie w chorobach trzustki powinno być przede wszystkim przyczynowe, skierowane przeciwko chorobie podstawowej. Toteż w lecznictwie chorób trzustki dużą rolę odgrywają metody lecznicze działające skutecznie w chorobach wątroby, dróg żółciowych, żołądka i dwunastnicy. Poza tym naczelną metodą w ostrych chorobach trzustki i w zaostrzeniach przewlekłych jej chorób jest bezwzględny spoczynek (klinotherapia) w postaci leżenia w łóżku z jednoczesnymi ciepłymi okładami na nadbrzusze i śródbrzusze. Dużą rolę w leczeniu chorób trzustki odgrywa leczenie dietetyczne. Ma ono za zadanie nie tylko ile możności oszczędzać chorą trzustkę, ale i dostarczać choremu dostateczną ilość jednostek ciepła, a to ze względu na częsty spadek wagi ciała tych chorych. Continue reading „ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI”