Stale wydzielanie gruczolów Bowmana

W tym celu natura zaopatrzyła tę okolicę w gruczoły Bowmana, wydzielające surowiczy płyn, który jest zawsze i który opłukuje błonę śluzową okolicy węchowej (membrana olfactoria) z jej zakończeniami nerwu węchowego. Stałe wydzielanie gruczołów Bowmana działa również jako czynnik oczyszczający, usuwający wszelki nadmiar substancji pachnących, które mogłyby porazić zmysł węchu wskutek nadmiernego podrażnienia identycznymi substancjami oraz zapobiega nowym bodźcom ze strony różnych substancji pachnących. U niższych zwierząt należy wspomnieć o dodatkowym narządzie węchowym, mianowicie o narządzie przy lemieszowym (organon oomeronasalis Jacobsoni). Jest on wysłany komórkami podobnymi jak właściwa okolica węchowa. Twór ten można . Continue reading „Stale wydzielanie gruczolów Bowmana”

W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy

Zwykle od wnętrza nosa podnosimy zapadniętą jego część lub przesuwamy skrzywioną nasadę nosa do położenia prawidłowego. W razie rany miażdżonej wycinamy brzegi rany i zszywamy. W przypadkach zadania urazu brudnym narzędziem lub zetknięcia rany z ziemią należy podać surowicę przeciwtężcową. W bardzo rozległym zmiażdżeniu twarz i nosa postępujemy zachowawczo zakładając opatrunki, a dopiero po oczyszczeniu i zagojeniu się rany oraz po pewnym częściowym ustaleniu odłamów dokonujemy nastawiania (repozycji) i ustalenia kształtu nosa. Czasem musimy następowo dokonać operacji plastycznej z uruchomieniem kostnej nasady nosa i zbliżeniem lub przesunięciem uruchomionych części szkieletu nosa. Continue reading „W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy”

Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej

Barrett doradza w tych razach natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej po stronie prawej, ponieważ po tej stronie (a nie po lewej) docieramy od razu do miejsca przedziurawienia; po otwarciu opłucnej śródpiersia zaszywamy szczelnie pęknięcie i sączkujemy opłucną oraz śródpiersie. Ovelholt ogłosił przypadek dotyczący mężczyzny 39-letniego, w którym operacja została uwieńczona wynikiem pomyślnym. Frink wypowiada się się przeciw operacji wczesnej, ponieważ jego zdaniem szew jest niepewny, poprzestaje zatem na razie na opróżnianiu z wysięku lewej jamy opłucnowej, a dopiero po upływie 3-4 tygodni przechodzi od razu do sączkowania otwartego ropniaka opłucnej; po ustąpieniu objawów ostrych przystępuje do operacji utworzenia przetoki jelita czczego (jejunostomia). Jeżeli od chwili przedziurawienia upłynęło więcej niż 10 – 12 godzin, lepiej zająć stanowisko wyczekujące. Zapalenie śródpiersia zwalczamy penicyliną i streptomycyną, a torakotomię robimy dopiero później w myśl poglądów Frinka. Continue reading „Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej”

Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.

Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwę wiosterolu. Co do witaminy DI, to okazało się, że ciało opisane pod tą nazwą jest mieszaniną kalcyferolu. i wytworu naświetlania zwanego lumisterolem. Gdy czysty ergosterol zostaje naświetlony w celu zamiany lcyferol, to w najlepszym wypadku tylko 50ro zamienia się w kalcyferol w przebiegu bowiem utleniania powstaje szereg związków, które w kolejności zjawiania się zostały określone, jak następuje: l) ergosterol, 2. ) lurnitiol, . Continue reading „Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.”

Alfa-tokoferol jest zóltawym, ciagliwym, oleistym plynem bez zapachu

Alfa-tokoferol jest żółtawym, ciągliwym, oleistym płynem bez zapachu, o przykrym smaku i o ciężarze cząsteczkowym 430. Rozkłada się w gotowaniu i nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast rozpuszcza się w tłuszczach i rozpuszczalnikach tłuszczów. OkcferoI jest odporny na ciepło, zasady i kwasy. Łatwo rozkłada się pod wpływem zjełczałych tłuszczów. Tokoferol jest silnym związkiem redukującym C dlatego łatwo ulega utlenianiu przez związki utleniające i sole metali ciężkich. Continue reading „Alfa-tokoferol jest zóltawym, ciagliwym, oleistym plynem bez zapachu”

OSTRA MARTWICA TRZUSTKI

OSTRA MARTWICA TRZUSTKI (NECROSISPANCREATIS ACUTA) Określenie mianem: ostra martwica trzustki nazywa się chorobę polegającą na ostrej martwicy tkanki gruczołowej trzustki, przebiegającą przeważnie z równoczesną martwicą tkanki tłuszczowej zarówno trzustki, jak i jej otoczenia oraz z krwotokami w trzustce. Przypadki, w których wybitnie przeważają wylewy krwawe, noszą także miano: udar trzustkowy (apoplexia pancreatis), przypadki zaś z przewagą martwicy tkanki tłuszczowej znane są pod mianem, martwica trzustki Balserowska (necrosis pancreatis Balseli), ostra martwica trzustki zdarza się przeważnie w wieku średnim oraz starszym, zależnie od większej częstości w tych okresach życia przyczyn ją wywołujących. W statystyce sekcyjnej Karola Chodkowkiego na 19749 sekcyj było 42 przypadki ostrej martwicy trzustki, co stanowi 0,210% przypadków ostra martwica trzustki Z tego zestawienia wynika, ze: 1) u kobiet ostra martwica trzustki zdarza się prawie dwukrotnie częściej (w 6470 wszystkich przypadków martwicy) niż u mężczyzn oraz; 2) ostra martwica trzustki zdarza się najczęściej (w 6470 przypadków) między 41 a 60 rokiem życia; W Oddziale chirurgicznym Szpitala św. Jakuba w Wilnie na przeszło 6000 zabiegów operacyjnych, wykonanych w okresie 12-letnim, stwierdzono tylko 2 przypadki ostrej martwicy trzustki. W Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ostrą martwicę trzustki spostrzegano tylko dwa razy na ogólną liczbę prawie 400 chorych. Continue reading „OSTRA MARTWICA TRZUSTKI”

Mocne charaktery osób z pierwszym epizodem psychozy w Indywidualnym treningu odpornosci

Pozytywne interwencje psychologiczne, które integrują mocne strony osoby w leczeniu, prowadzą do poprawy zadowolenia z życia i dobrego samopoczucia. Siły charakteru sklasyfikowane w sześciu podstawowych cnotach (mądrość / wiedza, odwaga, ludzkość, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i transcendencja) były przedmiotem istotnych badań. Chociaż w populacji ogólnej przeprowadzono wiele badań, niewiele wiadomo na temat mocnych stron osobników z pierwszym epizodem psychozy (FEP). Co więcej, zasady pozytywnej psychologii, w szczególności skupienie się na osobistych zaletach, zostały w coraz większym stopniu zintegrowane z traktowaniem FEP i stanowiły podstawowy składnik Indywidualnego Treningu Resiliency (IRT), indywidualnego składnika terapii NAVIGATE testowanego w Odzysku po początkowym epizodzie schizofrenii Program leczenia. Continue reading „Mocne charaktery osób z pierwszym epizodem psychozy w Indywidualnym treningu odpornosci”

Siedzacy tryb zycia, aktywnosc fizyczna, sprawnosc sercowo-oddechowa i ryzyko kardiometaboliczne w psychozie: projekt PsychiActive

Celem tego badania było zbadanie możliwych niezależnych asocjacji siedzącego trybu życia (SB), aktywności fizycznej (PA) i sprawności sercowo-oddechowej (CRF) z grupowym (CCRS) i indywidualnym ryzykiem kardiometabolicznym (obwód talii [talia], skurczowe / rozkurczowe ciśnienie krwi, trójglicerydy, cholesterol o dużej gęstości lipoprotein i glikemia na czczo) u pacjentów z psychozą. W 43 ambulatoriach z psychozą (średni wiek ? SD: 42,3 ? 8,5 lat, 86% mężczyzn), SB i lekki, umiarkowany do silnego i całkowity PA mierzono opaską SenseWear Pro3, a CRF z 6-minutowym chodzeniem test. Zastosowano wiele modeli regresji liniowej dostosowanych do wielu czynników zakłócających. Wysoki poziom SB, niski poziom PA i niski poziom CRF wiązały się z niekorzystnym profilem ryzyka kardiometabolicznego (zwiększona obecność zespołu metabolicznego i liczba nieprawidłowości kardiometabolicznych, a także gorsze wartości i podwyższona obecność nieprawidłowości we wszys tkich indywidualnych ryzykach kardiometabolicznych). Continue reading „Siedzacy tryb zycia, aktywnosc fizyczna, sprawnosc sercowo-oddechowa i ryzyko kardiometaboliczne w psychozie: projekt PsychiActive”