ZRANIENIE I ZLAMANIE NOSA

ZRANIENIE I ZŁAMANIE NOSA Zranienie nosa może wystąpić wskutek uderzenia w nos tępym narzędziem lub ostrym przedmiotem (ukłucie, cięcie), wskutek postrzału lub oparzenia. Zewnętrzny nos jako wystająca część twarzy jest szczególnie narażony na urazy, które od wczesnego dzieciństwa zdarzają się w życiu prawie każdego człowieka. Występują one wskutek upadku i uderzenia o twardą podłogę lub jakiś twardy przedmiot, wskutek uderzenia w nos jakimś tępym przedmiotem lub pięścią w czasie boksowania. Wskutek zadanego ostrym narzędziem urazu może nastąpić rozcięcie części miękkich, odcięcie skrzydełek lub końca nosa albo rozcięcie przegrody nosowej. Rany cięte, darte lub miażdżone mogą być zszyte po wycięciu zmiażdżonych brzegów i po założeniu szwów opatrzone opatrunkiem aseptycznym. Continue reading „ZRANIENIE I ZLAMANIE NOSA”

Rzadko wystepuje róza lub tezec

Rzadko występuje róża lub tężec. Rozpoznanie złamania nosa stawiamy na podstawie oglądania od zewnątrz, ostrożnego obmacania i wyczucia odłamów ze stwierdzeniem bolesności i trzeszczenia oraz ruchomości w nieprawidłowych miejscach szkieletu kostnego. Ponadto: zdjęcie rentgenowskie profilowe (boczne) pozwala stwierdzić złamanie kości nosowych lub wyrostka nosowego kości czołowej. Leczenie w przypadkach dużego obrzęku polega na okładach z octanu glinu (płynu Burowa) i podaniu sulfonamidów, w razie silnego zakażenia także i penicyliny. Po kilku dniach, czasem w przypadku braku obrzęku natychmiast możemy przystąpić do nastawienia (repozycji) wklinowanych odłamów, oczyszczenia i zszycia ran miażdżonych. Continue reading „Rzadko wystepuje róza lub tezec”

Gnilec i choroby zakazne ida czesto w parze

Gnilec i choroby zakaźne idą często w parze 2. Rola witaminy C w innych chorobach, Wielu badaczy zajmowało się zagadnieniem wpływu witaminy C przebieg gruźlicy, przy czym stwierdzono, że u ludzi chorych na gnilec gruźlica jest nąjczęstszą przyczyną śmierci. Gnilec sprzyja procesom gruźliczym przez tworzenie skłonności dokrwawień lub też, przez utrudnienie wytwarzania się łącznotkankowej blizny. W badaniach doświadczalnych na świnkach morskich stwierdzono, że stwarza ogniska o zmniejszonej odporności, w których prątki gruźlicy szczególnie łatwo się osiedlają. Badania ludzi chorych na gruźlicę wykazały że poziom kwasu askorbinowego we krwi jest prawie zawsze bardzo obniżony. Continue reading „Gnilec i choroby zakazne ida czesto w parze”

BADANIE TRZUSTKI RADIOLOGICZNE

BADANIE TRZUSTKI RADIOLOGICZNE Trzustka nie może być uwidoczniona bezpośrednim badaniem radiologicznym, gdyż jej cień nie odróżnia się od cieni sąsiadujących z nią narządów. Bezpośrednio za pomocą badania radiograficznego może być wykryta jedynie kamica trzustkowa, gdy trzustka jest naszpikowana przez mnóstwo złogów wapniowych. Wszakże bliskie sąsiedztwo dwunastnicy, żołądka i pęcherzyka żółciowego których radiodiagnostyka jest już dokładnie rozbudowana, umożliwia w wielu przypadkach wnosić o stanie trzustki na podstawie obrazów radiologicznych, uzyskanych przez badanie tych narządów. Nie można, wprawdzie, orzec na podstawie samych tylko radiogramów, z jaką chorobą trzustki ma się do czynienia, gdyż rentgenogramy pozwalają tylko wnosić, czy trzustka nie jest przemieszczona, powiększona w całości lub w części albo na odwrót zmniejszona. Lecz i te wnioski, zestawione z całym obrazem klinicznym choroby, mogą dopomóc w należytym rozpoznaniu. Continue reading „BADANIE TRZUSTKI RADIOLOGICZNE”

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI

Leczenie w chorobach trzustki powinno być przede wszystkim przyczynowe, skierowane przeciwko chorobie podstawowej. Toteż w lecznictwie chorób trzustki dużą rolę odgrywają metody lecznicze działające skutecznie w chorobach wątroby, dróg żółciowych, żołądka i dwunastnicy. Poza tym naczelną metodą w ostrych chorobach trzustki i w zaostrzeniach przewlekłych jej chorób jest bezwzględny spoczynek (klinotherapia) w postaci leżenia w łóżku z jednoczesnymi ciepłymi okładami na nadbrzusze i śródbrzusze. Dużą rolę w leczeniu chorób trzustki odgrywa leczenie dietetyczne. Ma ono za zadanie nie tylko ile możności oszczędzać chorą trzustkę, ale i dostarczać choremu dostateczną ilość jednostek ciepła, a to ze względu na częsty spadek wagi ciała tych chorych. Continue reading „ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI”

Róznice dotyczace opieki po zakonczeniu zycia chorych na raka ze schizofrenia i bez niej: ogólnopolskie badanie kohortowe

Pacjenci z chorobą nowotworową ze schizofrenią mogą napotkać różnice w opiece na zakończenie życia, a nie jest jasne, czy schizofrenia wpływa na ich opiekę medyczną i leczenie. Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie kohortowe oparte na populacji w oparciu o Narodową Bazę Badań nad Bezpieczeństwem Zdrowia na Tajwanie. Populacja badana obejmowała pacjentów> 20 lat, u których zdiagnozowano nowo rozpoznaną jedną z sześciu powszechnych postaci raka w latach 2000-2012 (kohorty schizofrenii: 1911 pacjentów z rakiem i schizofrenią, kohorta bez schizofrenii: 7644 pacjentów z rakiem bez schizofrenii). Wykorzystaliśmy model regresji wielokrotnej logistyki do analizy różnic w leczeniu medycznym między dwiema kohortami w końcowym 1 i 3 miesiącu życia. Continue reading „Róznice dotyczace opieki po zakonczeniu zycia chorych na raka ze schizofrenia i bez niej: ogólnopolskie badanie kohortowe”

Udzial warunkowej ujemnej zmiennosci (CNV) w utrzymaniu celu

Zadanie polegające na oczekiwaniu wzoru dotyku (DPX) zostało zdecydowanie zalecane jako miara utrzymania celu, która jest upośledzona u pacjentów ze schizofrenią. Badanie obecnego potencjału związanego z zdarzeniami (ERP) zostało zaprojektowane głównie w celu zidentyfikowania komponentu ERP, który mógłby reprezentować proces utrzymywania celu zadania DPX, indeksowanego przez współczynnik błędów BX vs. AY (E BX-AY ). Skoncentrowaliśmy naszą analizę na zmiennym ujemnym odchyleniu cue (CNV) i znaleźliśmy znaczące powiązanie między E BX-AY a amplitudą fali różnicowej cue B vs. Continue reading „Udzial warunkowej ujemnej zmiennosci (CNV) w utrzymaniu celu”