Odbiór naszej osoby to także stan uzębienia.

width=600Uśmiech to często wyznacznik naszej osoby. Spotykając kogoś nowego, wpływa to na nasze zdanie o jej wyglądzie zewnętrznym, ale także możemy wywnioskować coś o jego stanie emocjonalnym. To pozwala nam stwierdzić, jak ktoś się czuje, jaki ma nastrój. Niepodważalnie, uśmiech jest związany ze stanem uzębienia. Ubytki, przebarwienia mają niebagatelnie negatywny odbiór, co jest często widoczne na pierwszy rzut oka. Continue reading „Odbiór naszej osoby to także stan uzębienia.”

Niska cena nie zawsze jest dobrym kryterium.

width=600Rozwój medycyny zdecydowanie przeważa nad innymi kategoriami. Postęp, jaki jest widoczny staje się niemal niewyobrażalny. Dotyczy to niemal każdego jej odłamu, specjalizacji, przez co osoby pracujące w takich zawodach koniecznie powinni uczestniczyć w szkoleniach i kursach, aby cały czas być na bieżąco z pojawiającymi się nowościami. lewatywa jako kara zapewnia wykonywanie zabiegów na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń. Coraz większa liczba gabinetów oferuje bezpłatny dojazd do gabinetu. Continue reading „Niska cena nie zawsze jest dobrym kryterium.”

Fizjologia Zmysl wechu

Zwoj klinowo-podniebiennny jest jednym ze zwojów współczulnych głowy. Mieści się on w dołku klinowo-podniebiennym (lossa sphenopalatina) bezpośrednio w bok od otworu klinowo-podniebiennego i styka się bezpośrednio z zatoką klinową i tylnymi komórkami sitowymi. Składa się on z włókien nerwowych i gwiaździstych komórek nerwowych trzech typów: ruchowych, czuciowych i współczulnych. Nerwy współczułe mają wpływ na kontrolę wydzielania błony śluzowej nosa i regulację rozszerzalności naczyń krwionośnych. Fizjologia Zmysł węchu otrzymuje bodźce z receptorów węchowych, znajdujących się w części węchowej błony śluzowej nosa. Continue reading „Fizjologia Zmysl wechu”

Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym

W razie złego stanu ogólnego przystępujemy do operacji dopiero wtedy, gdy waga ciała zaczyna wzrastać; ostatniego i przedostatniego dnia przed operacją przepłukujemy ostrożnie uchyłek roztworem fizjologicznym soli kuchennej, odsysamy pozostały po płukaniu płyn i wpuszczamy do uchyłka 15. 000 j. penicyliny i 0,5 g streptomycyny. Przed operacją wkładamy do żołądka zgłębnik, który ułatwia odszukanie przełyku, a po operacji służy do opróżniania żołądka i odżywiania chorego. Operację robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamkniętym, ponieważ otwieramy jamę opłucnową; podczas operacji podajemy krew w kroplówce dożylnej. Continue reading „Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym”

Wielu chirurgów ogranicza sie do operacyjnego utworzenia przetoki zoladkowej

W odcinkach środkowym i dolnym przerzuty szerzą się drogami limfatycznymi w dół do węzłów przylegających do ściany przełyku, możemy zatem usunąć je bez trudu wraz z guzem. Jednak przerzuty mogą sięgać niżej, aż do węzłów chłonnych krzywizny dużej żołądka. Churchill, Sweet i Claqeit oceniają częstość występowania takich przerzutów na 30%, musimy się więc liczyć z tym w planie operacyjnym. Wielu chirurgów ogranicza się do operacyjnego utworzenia przetoki żołądkowej w celu umożliwienia pobierania pokarmu. Co się tyczy operacji doszczętnej, szanse wyleczenia lub co najmniej uzyskania dłuższego okresu wolnego od objawów chorobowych daje jedynie operacja wykonana we wczesnym okresie choroby. Continue reading „Wielu chirurgów ogranicza sie do operacyjnego utworzenia przetoki zoladkowej”

WITAMINA D

WITAMINA D Witamina D, podobnie jak witamina A, należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Poszukiwanie środków leczących krzywicę doprowadził do stwierdzenia że około 10 związków pochodnych sterolu ma własności przeciwkrzywicze. Prawie wszystkie te związki wymagają naświetlani promieniami pozafiołkowymi, by zamienić fizjologicznie nieczynną prowitaminę D w witaminę czynną. Wszystkie te związki zawierają jady sterolowe, które występuje w przyrodzie również w wielu innych związkach nie mających nic wspólnego z witaminą D, jak np. w cholesterolu, w niektórych hormonach płciowych i w ciałach rakotwórczych. Continue reading „WITAMINA D”

Charakterystyczna cecha braku witaminy D jest zaburzenie przemiany wapniowo – fosforowej

Krzywica Charakterystyczną cechą braku witaminy ,D jest zaburzenie przemiany wapniowo – fosforowej, które prowadzi do choroby zwanej krzywicą (rhachitis},. W tej chorobie powstają zaburzenia w budowie kośćca w ustroju rosnącym. Najwyraźniej występują zmiany kośćca kończyn dolnych, klatki piersiowej i kręgosłupa . Zmiany polegają na tym, że tkanka chrzęstna i nowopowstająca kostna nie ulegają dostatecznemu uwapnieniu. Najwyraźniej występuj ą te zmiany w miejscach łączenia się trzonu kości z jej nasadą. Continue reading „Charakterystyczna cecha braku witaminy D jest zaburzenie przemiany wapniowo – fosforowej”