Rzadko wystepuje róza lub tezec

Rzadko występuje róża lub tężec. Rozpoznanie złamania nosa stawiamy na podstawie oglądania od zewnątrz, ostrożnego obmacania i wyczucia odłamów ze stwierdzeniem bolesności i trzeszczenia oraz ruchomości w nieprawidłowych miejscach szkieletu kostnego. Ponadto: zdjęcie rentgenowskie profilowe (boczne) pozwala stwierdzić złamanie kości nosowych lub wyrostka nosowego kości czołowej. Leczenie w przypadkach dużego obrzęku polega na okładach z octanu glinu (płynu Burowa) i podaniu sulfonamidów, w razie silnego zakażenia także i penicyliny. Po kilku dniach, czasem w przypadku braku obrzęku natychmiast możemy przystąpić do nastawienia (repozycji) wklinowanych odłamów, oczyszczenia i zszycia ran miażdżonych. Continue reading „Rzadko wystepuje róza lub tezec”

Zatrucia, które czasami zdarzaly sie dawniej, byly wlasnie spowodowane domieszka toksysterolu

Zatrucia, które czasami zdarzały się dawniej, były właśnie spowodowane domieszką toksysterolu. Obie witaminy D2 i Da nie rozpuszczają się w wodzie, natomiast rozpuszczają się wolejach, tłuszczach i rozpuszczalnikach tłuszczów. Dużo witaminy D zawiera tłuszcz ryby, żółtka jaja, zawierają ją też pokarmy roślinne, jeżeli były dostatecznie naświetlane promieniami słońca. W mleku witamina D znajduje się tylko w lecie, jeżeli krowy otrzymywały nasłoneczniony pokarm. Witamina D magazynuje się w ustroju w lecie i w związku z tym może być wydatkowana w zimie, kiedy brak jej w miesiącach zimowych w pożywieniu. Continue reading „Zatrucia, które czasami zdarzaly sie dawniej, byly wlasnie spowodowane domieszka toksysterolu”

Zmieknienie kosci

Zmięknienie kości Awitaminoza D może dawać u kobiet objawy zmięknienia kości (osteomalacja) podczas ciąży. Zmięknienie kości nie jest tylko wynikiem braku witaminy D, gdyż wchodzą tutaj w grę jeszcze zaburzenia w gruczołach wydzielania wewnętrznego. Odwrotnym stanem awitaminozy D jest hiperwitaminoza D, uzyskiwana przez nadmierne wprowadzenie tej witaminy. Zasadniczymi objawami hiperwitaminozy D jest spadek wagi ciała; – leguna, zmiany sierści zwierząt i ogólne wyniszczenie ustroju. W naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych odkłada się wtedy wapń. Continue reading „Zmieknienie kosci”

Wyjatkowo wysokie ryzyko dla grup psychotycznych: Dowód na utrzymanie status quo

Osoby uważane są za bardzo wysokie ryzyko (UHR) za psychozę, jeśli spełniają szereg standardowych kryteriów, w tym domniemaną wrażliwość genetyczną (cecha) lub niedawną historię atenuowanych objawów psychotycznych (APS) lub krótkich ograniczonych przerywanych objawów psychotycznych (BLIPS). Niedawne wezwania do rewizji tych kryteriów wynikają z dowodów na to, że grupy cech, APS i BLIPS mogą przechodzić na psychozę w różnym tempie. Jednocześnie stało się jasne, że status UHR powoduje ryzyko kliniczne poza przejściem na psychozę. W szczególności większość osób z UHR nie rozwinie psychozy, ale doświadcza wysokiego odsetka zaburzeń nie-psychotycznych, uporczywej APS i słabych długoterminowych wyników czynnościowych. Continue reading „Wyjatkowo wysokie ryzyko dla grup psychotycznych: Dowód na utrzymanie status quo”

Genetyczne korelaty wgladu w schizofrenii ?

Wgląd w schizofrenię jest klinicznie ważny, ponieważ wiąże się z kilkoma niekorzystnymi skutkami. Genetyczny wkład do wglądu jest nieznany. Zbadaliśmy wkład genetyczny w wgląd poprzez sprawdzenie, czy wyniki oceny ryzyka poligenowego (PRS) i regionów kandydackich były powiązane z wglądem. Analiza przypadków klinicznych antypsychotycznych prób skuteczności interwencji w przypadku schizofrenii. Continue reading „Genetyczne korelaty wgladu w schizofrenii ?”

Czestosc wystepowania niedowagi u pacjentów ze schizofrenia: metaanaliza

Chociaż związek między wskaźnikiem masy ciała a umieralnością z jakiejkolwiek przyczyny ma kształt litery U, niedowagę cechuje stosunkowo mniej uwagi niż otyłość. Istnieją jedynie ograniczone dowody dotyczące niedowagi u pacjentów ze schizofrenią. Jest to pierwsza metaanaliza odnosząca się do rozpowszechnienia niedowagi u tych pacjentów. Przeprowadziliśmy przeszukiwanie baz danych (PubMed, PsycINFO), aby zidentyfikować badania oceniające niedowagę u pacjentów ze schizofrenią. Continue reading „Czestosc wystepowania niedowagi u pacjentów ze schizofrenia: metaanaliza”