Objawy zlamania nosa

Bardzo silne i gwałtowne uderzenie czaszki może doprowadzić do otwarcia przedniej jamy czaszkowej; może to wywołać zapalenie opon mózgowych, które nie występuje od razu, lecz czasem dopiero po upływie kilku lub kilkunastu dni. Objawy złamania nosa. Przede wszystkim krwotoki nosowe występują bezpośrednio po urazie, a nieraz w dniach następnych; widoczne są również podbiegnięcia krwawe w miejscu urazu oraz pod oczami. Równocześnie występują zewnętrzne zniekształcenie nosa, jak skrzywienie, zapadnięcie jednostronne lub obustronne oraz znaczne skrzywienie przegrody nosowej. Obrzęk zewnętrzny często przysłania złamanie szkieletu nosa oraz jego przesunięcie. Continue reading „Objawy zlamania nosa”

Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin

Gdy powietrze przechodzi przez górne drogi oddechowe w czasie wdechu, jest ono znacznie oczyszczone z kurzu i drobnoustrojów. Powietrze ogrzewa się, gdy przechodzi przez labirynt małżowin oraz nasyca się wilgocią i prawdopodobnie innymi substancjami z gruczołów surowiczo-śluzowych błony śluzowej lub gruczołów Bowmana. Brak jest tej wilgoci, gdy człowiek oddycha przez rurkę tracheotomijną lub po laryngektomii. W tych przypadkach może dojść do metaplazji nabłonka tchawicy i oskrzeli z powodu niewłaściwego nawilgotnienia wdychanego powietrza. Większość wdychanego powietrza przechodzi przez tę część nosa, która mieści się poniżej małżowiny i ponad przyśrodkowym brzegiem małżowiny dolnej, lecz jest ona znacznie rozpraszana przez nieregularności w budowie nosa właściwe każdemu człowiekowi. Continue reading „Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin”

Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym

W razie złego stanu ogólnego przystępujemy do operacji dopiero wtedy, gdy waga ciała zaczyna wzrastać; ostatniego i przedostatniego dnia przed operacją przepłukujemy ostrożnie uchyłek roztworem fizjologicznym soli kuchennej, odsysamy pozostały po płukaniu płyn i wpuszczamy do uchyłka 15. 000 j. penicyliny i 0,5 g streptomycyny. Przed operacją wkładamy do żołądka zgłębnik, który ułatwia odszukanie przełyku, a po operacji służy do opróżniania żołądka i odżywiania chorego. Operację robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamkniętym, ponieważ otwieramy jamę opłucnową; podczas operacji podajemy krew w kroplówce dożylnej. Continue reading „Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym”

Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego

Przyczyny. Najważniejszym i najczęstszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki są choroby pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, zwłaszcza kamica żółciowa. Dużą rolę odgrywają także błędy dietetyczne, szczególnie nadmierne spożywanie pokarmów tłustych. Ostrą martwicę spostrzegano także w przypadkach zatrucia rtęcią, fosforem, jadem kiełbasianym, jadem mięsnym oraz na tle urazu, zwłaszcza po spożyciu obfitego pokarmu, nadto po zabiegach operacyjnych na trzustce i narządach sąsiednich, a czasami i oddalonych. U osób otyłych ostrą martwicę trzustki spostrzega się częściej niż u słabo odżywionych. Continue reading „Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego”

Dysfunkcja motoryczna jako fenotyp posredni w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych: postep i perspektywy

Pierwotne nieprawidłowości motoryczne (PMA), jak stwierdzono u pacjentów ze schizofrenią, są ilościowo i jakościowo odrębnymi markerami nieprawidłowości w układzie motorycznym. PMA często określano jako zjawisko występujące w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii. Jako główny mechanizm patofizjologiczny leżący u podstaw ekspresji PMA zaproponowano dysfunkcję sieci przednich i podkorowych. Jednakże obecnie nie jest jasne, czy takie mechanizmy są powszechne w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych. Continue reading „Dysfunkcja motoryczna jako fenotyp posredni w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych: postep i perspektywy”

Zwiazek miedzy zmianami w depresji / leku a trajektoriami doswiadczen podobnych do psychotycznych w ciagu roku w okresie dojrzewania

Niedawne badania przekrojowe sugerują, że doświadczenia podobne do psychotyków (PLE) są związane z depresją i lękiem u nastolatków. Podczas gdy badania podłużne zaobserwowały, że nastolatkowie cierpią na bardziej poważne objawy depresji / lęku, gdy PLE utrzymują się, pozostaje niejasne, czy depresja / lęk pogarsza się lub poprawia wraz z pojawieniem się lub remisją PLE. W tym spodziewanym szkolnym badaniu zbadaliśmy związek między zmianami w czasie w depresji / lęku i jednorocznymi trajektoriami PLE w okresie dojrzewania. Dziewięćset dwunastu nastolatków uczestniczyło w podstawowej ocenie PLE i depresji / lęku; 887 (97,3%) nastolatków zakończyło ocenę uzupełniającą rok później. Continue reading „Zwiazek miedzy zmianami w depresji / leku a trajektoriami doswiadczen podobnych do psychotycznych w ciagu roku w okresie dojrzewania”

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 2

Bezobjawowe, przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy, prawdopodobnie w wyniku komórkowej odpowiedzi immunologicznej na kapsyd AAV8, obserwowano u dwóch pacjentów, którzy otrzymali wysoką dawkę wektora. Ta komplikacja nie została zaobserwowana w modelach zwierzęcych.12 Tutaj przedstawiamy informacje na temat trwałości ekspresji terapeutycznego transgenu i długoterminowych wyników klinicznych transferu genów za pośrednictwem AAV w leczeniu hemofilii B. Ponadto, opisujemy spójność zależności dawka-odpowiedź w rozszerzonej dawkę kohortową, a także częstość i kinetykę podwyższonych enzymów wątrobowych. W tej małej podgrupie pacjentów informujemy również o późnych toksycznych zdarzeniach.
Metody
Badaj pacjentów
W sumie 10 mężczyzn z ciężką hemofilią B otrzymało pojedynczą dawkę wektora scAAV2 / 8-LP1-hFIXco, podawaną przez żyłę obwodową, zgodnie z protokołem badania9. Kryteria kwalifikacji i plan badań są przedstawione w Tabele S1 i S2, odpowiednio, w dodatkowym dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Brak wykrywalnych przeciwciał przeciwko białku kapsydu AAV8 był krytycznym kryterium naboru 9 (więcej szczegółów w Dodatku uzupełniającym). Continue reading „Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 2”