Gnilec i choroby zakazne ida czesto w parze

Gnilec i choroby zakaźne idą często w parze 2. Rola witaminy C w innych chorobach, Wielu badaczy zajmowało się zagadnieniem wpływu witaminy C przebieg gruźlicy, przy czym stwierdzono, że u ludzi chorych na gnilec gruźlica jest nąjczęstszą przyczyną śmierci. Gnilec sprzyja procesom gruźliczym przez tworzenie skłonności dokrwawień lub też, przez utrudnienie wytwarzania się łącznotkankowej blizny. W badaniach doświadczalnych na świnkach morskich stwierdzono, że stwarza ogniska o zmniejszonej odporności, w których prątki gruźlicy szczególnie łatwo się osiedlają. Badania ludzi chorych na gruźlicę wykazały że poziom kwasu askorbinowego we krwi jest prawie zawsze bardzo obniżony. Continue reading „Gnilec i choroby zakazne ida czesto w parze”

W krzywicy powstaje kwasica

W krzywicy powstaje kwasica. Zawartość soli wapnia- w kościach w krzywicy zmniejsza się ,kości bowiem w krzywicy mogą zawierać zaledwie 18 % wapnia zamiast normalnych 66,3 %. Równolegle do wapnia zmniejsza się także zawartość fosforu w kościach, który spada do 9 %, będąc w. normie 11 % . Zaburzenia w zawartości wapnia i fosforu w kościach mają swoje odbicie we krwi. Continue reading „W krzywicy powstaje kwasica”

WNIOSKI O SPRAWNOSCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOSCI

WNIOSKI O SPRAWNOŚCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOŚCI Rozejrzenie się w zachowaniu się zewnętrznego i wewnętrznego wydzielania trzustki na podstawie dotychczasowych metod doprowadza do wniosku, że żadna metoda sama przez się nie dostarcza danych, które by umożliwiały orzeczenie, że trzustka jest niewątpliwie dotknięta sprawą chorobową. Dlatego też dla stworzenia sobie sądu o stanie trzustki nie można ograniczać się do jednej tylko metody, lecz należy przeprowadzać badania wielostronne, przy tym nieraz – wielokrotnie w krótkich odstępach czasu, i uzyskane wyniki zestawiać z całym obrazem klinicznym. Niestety, na to może nie pozwolić ostry charakter choroby wymagający czasami szybkiego rozstrzygnięcia, czy nie trzeba zastosować natychmiast leczenia operacyjnego. W tych zwłaszcza przypadkach nie można przeważnie polegać na samym tylko wyniku badania sprawności trzustki. Wynik ten musi być jednak wzięty pod uwagę przy analizie całego obrazu chorobowego. Continue reading „WNIOSKI O SPRAWNOSCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOSCI”

BADANIE TRZUSTKI RADIOLOGICZNE

BADANIE TRZUSTKI RADIOLOGICZNE Trzustka nie może być uwidoczniona bezpośrednim badaniem radiologicznym, gdyż jej cień nie odróżnia się od cieni sąsiadujących z nią narządów. Bezpośrednio za pomocą badania radiograficznego może być wykryta jedynie kamica trzustkowa, gdy trzustka jest naszpikowana przez mnóstwo złogów wapniowych. Wszakże bliskie sąsiedztwo dwunastnicy, żołądka i pęcherzyka żółciowego których radiodiagnostyka jest już dokładnie rozbudowana, umożliwia w wielu przypadkach wnosić o stanie trzustki na podstawie obrazów radiologicznych, uzyskanych przez badanie tych narządów. Nie można, wprawdzie, orzec na podstawie samych tylko radiogramów, z jaką chorobą trzustki ma się do czynienia, gdyż rentgenogramy pozwalają tylko wnosić, czy trzustka nie jest przemieszczona, powiększona w całości lub w części albo na odwrót zmniejszona. Lecz i te wnioski, zestawione z całym obrazem klinicznym choroby, mogą dopomóc w należytym rozpoznaniu. Continue reading „BADANIE TRZUSTKI RADIOLOGICZNE”

W razie niemoznosci przeprowadzenia leczenia balneologicznego w zdrojowiskach poleca sie picie cieplej wody mineralnej butelkowej w domu

W razie niemożności przeprowadzenia leczenia balneologicznego w zdrojowiskach poleca się picie ciepłej wody mineralnej butelkowej w domu albo ciepłych mieszanin alkalicznych wraz ze stosowaniem ciepłych okładów na brzuch. Poza tym stosuje się w chorobach trzustki leczenie objawowe np. leki uśmierzająca bóle, zwalczające zapad i in. Prócz leczenia zachowawczego w chorobach trzustki, stosuje się leczenie chirurgiczne. Wskazania do tego leczenia stanowią: 1) żółtaczka mechaniczna, wywołana przez zamknięcie światła wspólnego przewodu żółciowego wskutek przewlekłego zapalenia trzustki, kamicy trzustkowej, nowotworu głowy trzustki; 2) ropień trzustki; 3) torbiel trzustki; 4) kamica trzustkowa; 5) następstwa choroby trzustki, np. Continue reading „W razie niemoznosci przeprowadzenia leczenia balneologicznego w zdrojowiskach poleca sie picie cieplej wody mineralnej butelkowej w domu”

Zmiany anatomiczne w poczatkowym okresie ostrej martwicy trzustki

Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczne w początkowym okresie ostrej martwicy trzustki polegają na tzw. ostrym szklistym obrzęku całej trzustki lub jej części bez objawów zapalenia i widocznego rozpadu komórek. Gołym okiem i obmacywaniem stwierdza się obrzmienie i stwardnienie trzustki, rozlane lub ograniczone. Towarzyszy temu nieraz obrzęk krezek okrężnicy poprzecznej i jelit cienkich, sieci większej i mniejszej. Continue reading „Zmiany anatomiczne w poczatkowym okresie ostrej martwicy trzustki”