Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem

Złamanie może być połączone ze zranieniem, jeżeli jest przy tym uszkodzenie części miękkich pokrywających (rozcięcie skóry i mięśni) lub zwykłe, bez uszkodzenia miękkich powłok nosa. Przemieszczenie odłamków szkieletu kostnego nosa może ,być bardzo nieznaczne lub też bardzo znacznego stopnia. Zwykle towarzyszy temu silny obrzęk nosa i wylew krwawy w sąsiedztwie nosa, które przysłaniają przemieszczenie odłamu kostnego i skrzywienie nosa. Silny uraz może załamać kostną boczną ścianę nosa, tj. wyrostek czołowy szczęki górnej i wówczas n o s w całości przesuwa się do boku. Continue reading „Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem”

Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej

Barrett doradza w tych razach natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej po stronie prawej, ponieważ po tej stronie (a nie po lewej) docieramy od razu do miejsca przedziurawienia; po otwarciu opłucnej śródpiersia zaszywamy szczelnie pęknięcie i sączkujemy opłucną oraz śródpiersie. Ovelholt ogłosił przypadek dotyczący mężczyzny 39-letniego, w którym operacja została uwieńczona wynikiem pomyślnym. Frink wypowiada się się przeciw operacji wczesnej, ponieważ jego zdaniem szew jest niepewny, poprzestaje zatem na razie na opróżnianiu z wysięku lewej jamy opłucnowej, a dopiero po upływie 3-4 tygodni przechodzi od razu do sączkowania otwartego ropniaka opłucnej; po ustąpieniu objawów ostrych przystępuje do operacji utworzenia przetoki jelita czczego (jejunostomia). Jeżeli od chwili przedziurawienia upłynęło więcej niż 10 – 12 godzin, lepiej zająć stanowisko wyczekujące. Zapalenie śródpiersia zwalczamy penicyliną i streptomycyną, a torakotomię robimy dopiero później w myśl poglądów Frinka. Continue reading „Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej”

Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku

Jeżeli nawet dojdzie do zwężenia takiego stopnia, że średnica otworu w miejscu zwężenia nie przewyższa 5 mm, to i wtedy chory może jeszcze nie odczuwać zaburzeń połykania. Niestety, te korzystne w zasadzie okoliczności niweczy fakt, że rozpoznanie jest zazwyczaj spóźnione, ponieważ chirurg otrzymuje chorego w daleko już posuniętym okresie choroby. Skoro rak przerósł całkowicie ścianę przełyku i przeszedł na śródpiersie tylne, nie ma już warunków do operacji doszczętnej. Jeżeli jednak i w takim przypadku ograniczymy się do uwolnienia guza z otoczenia, to pomimo że nowotwór nie został usunięty, następuje polepszenie połykania, które utrzymuje się przez czas dłuższy (Jackson). Rak zajmujący górną trzecią część przełyku daje przerzuty do dolnych, głębokich węzłów szyjnych. Continue reading „Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku”

Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.

Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwę wiosterolu. Co do witaminy DI, to okazało się, że ciało opisane pod tą nazwą jest mieszaniną kalcyferolu. i wytworu naświetlania zwanego lumisterolem. Gdy czysty ergosterol zostaje naświetlony w celu zamiany lcyferol, to w najlepszym wypadku tylko 50ro zamienia się w kalcyferol w przebiegu bowiem utleniania powstaje szereg związków, które w kolejności zjawiania się zostały określone, jak następuje: l) ergosterol, 2. ) lurnitiol, . Continue reading „Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.”

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI Rozpoznanie. Pomimo częstości występowania choroby trzustki rozpoznaje się rzadko, zależnie od tego że trzustka leży głęboko przed samym kręgosłupem w sąsiedztwie innych narządów, dostępniejszych niż ona badaniu fizycznemu, których choroby maskują jej cierpienia. Wśród ogółu lekarzy utarło się nawet przekonanie, że w przeciwieństwie do innych narządów trzustka jest niedostępna badaniu podstawowymi metodami fizycznymi, a metody czynnościowe są zbyt złożone i niepewne. To też u chorych prawie nigdy trzustki się nie bada. Usprawiedliwia się takie postępowanie także tym, że upośledzona czynność chorobowo zmienionej trzustki bywa bardzo często zrównoważona przez zastępczą pracę innych narządów, a częściowo i bakterii gnieżdżących się w jelitach. Continue reading „ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI”

Wyjatkowo wysokie ryzyko dla grup psychotycznych: Dowód na utrzymanie status quo

Osoby uważane są za bardzo wysokie ryzyko (UHR) za psychozę, jeśli spełniają szereg standardowych kryteriów, w tym domniemaną wrażliwość genetyczną (cecha) lub niedawną historię atenuowanych objawów psychotycznych (APS) lub krótkich ograniczonych przerywanych objawów psychotycznych (BLIPS). Niedawne wezwania do rewizji tych kryteriów wynikają z dowodów na to, że grupy cech, APS i BLIPS mogą przechodzić na psychozę w różnym tempie. Jednocześnie stało się jasne, że status UHR powoduje ryzyko kliniczne poza przejściem na psychozę. W szczególności większość osób z UHR nie rozwinie psychozy, ale doświadcza wysokiego odsetka zaburzeń nie-psychotycznych, uporczywej APS i słabych długoterminowych wyników czynnościowych. Continue reading „Wyjatkowo wysokie ryzyko dla grup psychotycznych: Dowód na utrzymanie status quo”