Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze AD 5

Geometryczne średnie stężenia przeciwciał przeciwko odrze, według grupy szczepionkowej. Poniżej przedstawiono średnie stężenia przeciwciał przeciwko wirusowi odry, mierzone na podstawie PRNT u dzieci w Vadu, które zostały losowo przydzielone do szczepionki przeciwko odrze w aerozolu lub podskórnej. Próbki były dostępne w dniach 0, 28, 91 i 364. Obserwacje od dnia 0 i dnia 91 obejmują wszystkie dzieci, które zostały włączone do badania; obserwacje z 28 i 36 dnia pochodzą z losowo wybranych dzieci. Koła i kwadraty wskazują wartości punktowe, a słupki I wskazują 95% przedziały ufności. Wśród dzieci w Vadu średnie geometryczne stężenia wzrastały w każdym punkcie czasowym do 364 dni po szczepieniu zarówno w grupach aerozolowych, jak i podskórnych (ryc. 3). Różnice między grupami w odsetku dzieci w Vadu, które były seropozytywne (odsetek dzieci, które były seropozytywne w grupie aerozoli minus odsetek dzieci, które były seropozytywne w grupie podskórnej) były następujące: -0,5 punktu procentowego (95% CI, -5,9 do 4,5) w dniu 0, -24,4 punktów procentowych (95% CI, -36,3 do -11,8) w dniu 28, -11,2 punktów procentowych (95% CI, -18,3 do -3,9) w dniu 91, i 1,5 punktu procentowego (95% CI, -8,7 do 11,2) w dniu 364.
Bezpieczeństwo
Poważne zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane do dnia 91. Żadne z dzieci nie zginęło podczas próby ani okresu obserwacji. Do 91. roku życia 38 dzieci, które otrzymały szczepionkę w aerozolu i 31 osób, które otrzymały szczepionkę podskórną, miało poważny, niekorzystny wpływ (Tabela 2 oraz Tabele S8 i S9 w Dodatku uzupełniającym). Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa nie oceniała poważnych zdarzeń niepożądanych, które prawdopodobnie lub najprawdopodobniej są związane ze szczepieniem (tabela S8 w dodatkowym dodatku).
Zdarzenia niepożądane
Ogółem zarejestrowano 3776 zdarzeń niepożądanych z dowolnej przyczyny (1952 w grupie przyjmującej aerozol i 1824 w grupie podskórnej) do 91 dni po szczepieniu, głównie podczas trzech wizyt domowych w ciągu pierwszych 14 dni (Tabela 2 oraz Tabele S9 i S10 w Dodatku Uzupełniającym). Profile zdarzeń niepożądanych w obu grupach były podobne, ale koryza występowała częściej u dzieci otrzymujących szczepionki w aerozolu (Tabela 2) (P = 0,02). Pięć działań niepożądanych (wysypka, katar, kaszel, biegunka i gorączka) zgłoszonych w 4 epizodach u 2 dzieci w grupie aerozolowej i 13 epizodów u 3 dzieci w grupie podskórnej zostało ocenione jako prawdopodobnie lub najprawdopodobniej związane ze szczepieniem .
Dyskusja
Aerozolowa szczepionka przeciw odrze, w porównaniu ze szczepionką podskórną, powodowała statystycznie gorsze poziomy seropozytywności po 91 dniach u dzieci w wieku od 9,0 do 11,9 miesiąca. Profile zdarzeń niepożądanych były podobne w obu grupach, a zdarzenia niepożądane związane ze szczepieniem występowały rzadko.
Różnica 9-10 punktów procentowych w seropozytywności pomiędzy szczepionką podskórną i podskórną była większa niż ustalony margines niezależności wynoszący 5 punktów procentowych. Wąski margines błędu nie odzwierciedlał potrzeby wywołania wysokiego poziomu seropozytywności w przypadku przeciwciał przeciwko odrze, biorąc pod uwagę ustalony zapis licencjonowanej podskórnej szczepionki7. Głównym ograniczeniem naszego badania było to, że nie uzyskaliśmy wyników przeciwciał przeciw odrze dla prawie 20% przykłady; mimo że prawie wszyscy uczestnicy przeszli do dnia 91, partia próbek została uszkodzona podczas transportu. Nie wierzymy jednak, że to wpłynęło na nasze wyniki, ponieważ dane te były przypadkowe, analiza wrażliwości z użyciem wielu imputacji wykazała, że nasze wyniki były solidne, a wielkość próby była odpowiednia, ponieważ cel rejestracji pozwalał na 20% straty podążać.
Odsetek dzieci, które były seropozytywne 91 dni po otrzymaniu szczepionki przeciwko odrze w postaci aerozolu, wynosił 85% (95% CI, 83 do 88); ten odsetek był również niższy niż oczekiwano. Przeciwciała matczyne hamujące i niedojrzały układ odpornościowy mogły zmniejszać odpowiedzi na szczepionkę przeciw odrze 7, ale tylko 2% dzieci miało przeciwciała przeciwko odrze przy przyjęciu, a seropozytywność była podobna u starszych i młodszych dzieci. Ponadto seropozytywność u dzieci po otrzymaniu szczepionki podskórnej była zgodna z opublikowanymi danymi.7
Odsetek dzieci, które były chronione przed odrą szczepionką w aerozolu może być wyższy niż obserwowany, ponieważ odporność komórkowa nie jest wychwytywana przez pomiar przeciwciał neutralizujących. Nie ma jednak spójnych dowodów, że odporność komórkowa jest stosunkowo ważniejsza po szczepieniu aerozolem niż po podaniu podskórnym. 10,25 Przedłużenie czasu trwania nebulizacji w celu zwiększenia zatrzymanej dawki szczepionki w aerozolu może zwiększyć poziomy zarówno przeciwciał neutralizujących, jak i komórkowych. odpowiedzi immunologiczne.25 W podgrupie dzieci badanych w Vadu, średnia geometryczna stężenia
[więcej w: allegro pl moje allegro, lewatywa jako kara, dyżury aptek malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl moje allegro dyżury aptek malbork lewatywa jako kara