Powietrze ogrzewa sie, gdy przechodzi przez labirynt malzowin

Gdy powietrze przechodzi przez górne drogi oddechowe w czasie wdechu, jest ono znacznie oczyszczone z kurzu i drobnoustrojów. Powietrze ogrzewa się, gdy przechodzi przez labirynt małżowin oraz nasyca się wilgocią i prawdopodobnie innymi substancjami z gruczołów surowiczo-śluzowych błony śluzowej lub gruczołów Bowmana. Brak jest tej wilgoci, gdy człowiek oddycha przez rurkę tracheotomijną lub po laryngektomii. W tych przypadkach może dojść do metaplazji nabłonka tchawicy i oskrzeli z powodu niewłaściwego nawilgotnienia wdychanego powietrza. Większość wdychanego powietrza przechodzi przez tę część nosa, która mieści się poniżej małżowiny i ponad przyśrodkowym brzegiem małżowiny dolnej, lecz jest ona znacznie rozpraszana przez nieregularności w budowie nosa właściwe każdemu człowiekowi. Wydychane powietrze napotykając na wdychane wywołuje krzyżujące się prądy i wiry w górnych drogach oddechowych. Te prądy sprzyjają właściwemu przygotowaniu powietrza d1a dolnych dróg oddechowych. Okolica węchowa jest znacznie osłonięta przed prądami oddechowymi. U niemowląt i dzieci do 7 lat oddychanie odbywa się głównie przez przewód środkowy, ponieważ dolny jest bardzo wąski. Ciepłota i wilgotność wdychanego powietrza zależy w znacznej mierze od ilości i charakteru ukrwienia błony śluzowej nosa. [więcej w: preparat do dezynfekcji powierzchni, olx maltańczyk, jeż pigmejski allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: jeż pigmejski allegro olx maltańczyk preparat do dezynfekcji powierzchni