Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym

W razie złego stanu ogólnego przystępujemy do operacji dopiero wtedy, gdy waga ciała zaczyna wzrastać; ostatniego i przedostatniego dnia przed operacją przepłukujemy ostrożnie uchyłek roztworem fizjologicznym soli kuchennej, odsysamy pozostały po płukaniu płyn i wpuszczamy do uchyłka 15. 000 j. penicyliny i 0,5 g streptomycyny. Przed operacją wkładamy do żołądka zgłębnik, który ułatwia odszukanie przełyku, a po operacji służy do opróżniania żołądka i odżywiania chorego. Operację robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamkniętym, ponieważ otwieramy jamę opłucnową; podczas operacji podajemy krew w kroplówce dożylnej. Continue reading „Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym”

W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy

Zwykle od wnętrza nosa podnosimy zapadniętą jego część lub przesuwamy skrzywioną nasadę nosa do położenia prawidłowego. W razie rany miażdżonej wycinamy brzegi rany i zszywamy. W przypadkach zadania urazu brudnym narzędziem lub zetknięcia rany z ziemią należy podać surowicę przeciwtężcową. W bardzo rozległym zmiażdżeniu twarz i nosa postępujemy zachowawczo zakładając opatrunki, a dopiero po oczyszczeniu i zagojeniu się rany oraz po pewnym częściowym ustaleniu odłamów dokonujemy nastawiania (repozycji) i ustalenia kształtu nosa. Czasem musimy następowo dokonać operacji plastycznej z uruchomieniem kostnej nasady nosa i zbliżeniem lub przesunięciem uruchomionych części szkieletu nosa. Continue reading „W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy”

Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej

Barrett doradza w tych razach natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej po stronie prawej, ponieważ po tej stronie (a nie po lewej) docieramy od razu do miejsca przedziurawienia; po otwarciu opłucnej śródpiersia zaszywamy szczelnie pęknięcie i sączkujemy opłucną oraz śródpiersie. Ovelholt ogłosił przypadek dotyczący mężczyzny 39-letniego, w którym operacja została uwieńczona wynikiem pomyślnym. Frink wypowiada się się przeciw operacji wczesnej, ponieważ jego zdaniem szew jest niepewny, poprzestaje zatem na razie na opróżnianiu z wysięku lewej jamy opłucnowej, a dopiero po upływie 3-4 tygodni przechodzi od razu do sączkowania otwartego ropniaka opłucnej; po ustąpieniu objawów ostrych przystępuje do operacji utworzenia przetoki jelita czczego (jejunostomia). Jeżeli od chwili przedziurawienia upłynęło więcej niż 10 – 12 godzin, lepiej zająć stanowisko wyczekujące. Zapalenie śródpiersia zwalczamy penicyliną i streptomycyną, a torakotomię robimy dopiero później w myśl poglądów Frinka. Continue reading „Frink wypowiada sie sie przeciw operacji wczesnej”