Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego

Przyczyny. Najważniejszym i najczęstszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki są choroby pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, zwłaszcza kamica żółciowa. Dużą rolę odgrywają także błędy dietetyczne, szczególnie nadmierne spożywanie pokarmów tłustych. Ostrą martwicę spostrzegano także w przypadkach zatrucia rtęcią, fosforem, jadem kiełbasianym, jadem mięsnym oraz na tle urazu, zwłaszcza po spożyciu obfitego pokarmu, nadto po zabiegach operacyjnych na trzustce i narządach sąsiednich, a czasami i oddalonych. U osób otyłych ostrą martwicę trzustki spostrzega się częściej niż u słabo odżywionych. Niektórzy przypisują rolę przyczynową w powstawaniu ostrej martwicy ,trzustki także nadużywaniu napojów alkoholowych, stwardnieniu naczyń krwionośnych i kile narządu krążenia, jako czynnikom upośledzającym ukrwienie trzustki. Dokładne jednak rozejrzenie się w materiałach statystycznych nie potwierdza tego poglądu . Czynniki te, same przez się nie wywołujące martwicy trzustki, mogą jednak do niej usposabiać przez to, że pogarszając ukrwienie trzustki obniżają jej oporność na trawiące działanie soku trzustkowego. W materiale sekcyjnym K. Chodkowskiego wśród 42 przypadków ostrej martwicy trzustki stwierdzono choroby pęcherzyka i dróg żółciowych w 33 przypadkach, zatem w 78,6%, a otyłość w 39 przypadkach, więc w 93%. [patrz też: jeż pigmejski allegro, olx maltańczyk, zapotrzebowanie na kalorie ]

Powiązane tematy z artykułem: jeż pigmejski allegro olx maltańczyk zapotrzebowanie na kalorie