Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad 5

Dane z czterech ośrodków zostały wyłączone w tej analizie, ponieważ nie dostarczono indywidualnych kontroli (Hajfa, Izrael) lub mutacje nie znalazły się wśród kontroli (Brazylia, Singapur i Tybinga, Niemcy). Wyniki analizy dowolnej mutacji GBA jako zmiennej niezależnej (Figura 1A) pokazują, że każdy ośrodek miał nadreprezentację mutacji u pacjent...

OPARZENIE PRZELYKU PLYNEM ZRACYM

OPARZENIE PRZEŁYKU PŁYNEM ŻRĄCYM Jeżeli chory nie umrze w ciągu kilku dni po wypiciu płynu żrącego w następstwie uszkodzenia przewodu pokarmowego, dochodzi do bliznowatego zwężenia przełyku, które odbija się ujemnie zarówno na samopoczuciu chorego, jak na jego zdolności do pracy. Jeżeli chory może przyjmować jedynie pokarm płynny, zd...

Rehabilitacja na NFZ.

Analiza bezpieczeństwa. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w częstości występowania zdarzeń niepożądanych 3. lub 4. stopnia, z doniesieniami o zdarzeniach u 127 pacjentów (19%) w grupie izoniazydowej i 111 pacjentów (17%) w grupie otrzymującej etambutol, w porównaniu z 123 pacjentów (19%) w grupie kontrolnej (tabela 3). W sumie 349 cię...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobra-medycyna:

331#lewatywa jako kara , #aparaty lingwalne , #olx nekla , #jeż pigmejski allegro , #badania przed rezonansem , #lorafen cena , #szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych , #zapotrzebowanie na kalorie , #lorafen ulotka , #olx maltańczyk ,