Rak zajmujacy górna trzecia czesc przelyku

Jeżeli nawet dojdzie do zwężenia takiego stopnia, że średnica otworu w miejscu zwężenia nie przewyższa 5 mm, to i wtedy chory może jeszcze nie odczuwać zaburzeń połykania. Niestety, te korzystne w zasadzie okoliczności niweczy fakt, że rozpoznanie jest zazwyczaj spóźnione, ponieważ chirurg otrzymuje chorego w daleko już posuniętym okresie choroby. Skoro rak przerósł całkowicie ścianę przełyku i przeszedł na śródpiersie tylne, nie ma już warunków do operacji doszczętne...

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii

Badanie DNA bez komórek (cfDNA) w trisomii płodowej jest bardzo skuteczne u kobiet wysokiego ryzyka. Jednakże było kilka bezpośrednich, silnych badań porównujących test cfDNA ze standardowym badaniem przesiewowym podczas pierwszego trymestru w rutynowych populacjach prenatalnych. Metody
W tym prospektywnym, wieloośrodkowym, zaślepionym badaniu przeprowadzonym w 35 ośrodkach międzynarodowych, wyznaczyliśmy kobiety w ciąży prezentujące aneuploidalne badania przesiewowe w 10 do...

Fizjologia Zmysl wechu

Zwoj klinowo-podniebiennny jest jednym ze zwojów współczulnych głowy. Mieści się on w dołku klinowo-podniebiennym (lossa sphenopalatina) bezpośrednio w bok od otworu klinowo-podniebiennego i styka się bezpośrednio z zatoką klinową i tylnymi komórkami sitowymi. Składa się on z włókien nerwowych i gwiaździstych komórek nerwowych trzech typów: ruchowych, czuciowych i współczulnych. Nerwy współczułe mają wpływ na kontrolę wydzielania błony śluzowej nosa i regulację rozsze...

Randomizowana, kontrolowana próba stosowania cewników płucno-artwornych u pacjentów z chirurgią o wysokim ryzyku ad 7

Chociaż związek między wskaźnikiem masy ciała a umieralnością z jakiejkolwiek przyczyny ma kształt litery U, niedowagę cechuje stosunkowo mniej uwagi niż otyłość. Istnieją jedynie ograniczone dowody dotyczące niedowagi u pacjentów ze schizofrenią. Jest to pierwsza metaanaliza odnosząca się do rozpowszechnienia niedowagi u tych pacjentów. Przeprowadziliśmy przeszukiwanie baz danych (PubMed, PsycINFO), aby zidentyfikować badania oceniające niedowagę u pacjentów ze schizofren...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobra-medycyna:

331#jeż pigmejski allegro , #badania przed rezonansem , #lorafen cena , #szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych , #zapotrzebowanie na kalorie , #lorafen ulotka , #olx maltańczyk , #lek do inhalacji berodual , #preparat do dezynfekcji powierzchni , #martwica balsera ,