WNIOSKI O SPRAWNOSCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOSCI

WNIOSKI O SPRAWNOŚCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOŚCI Rozejrzenie się w zachowaniu się zewnętrznego i wewnętrznego wydzielania trzustki na podstawie dotychczasowych metod doprowadza do wniosku, że żadna metoda sama przez się nie dostarcza danych, które by umożliwiały orzeczenie, że trzustka jest niewątpliwie dotknięta sprawą chorobową. Dlatego też dla stworzenia sobie sądu o stanie trzustki nie można ograniczać się do jednej tyl...

Zwiazek miedzy zmianami w depresji / leku a trajektoriami doswiadczen podobnych do psychotycznych w ciagu roku w okresie dojrzewania

Niedawne badania przekrojowe sugerują, że doświadczenia podobne do psychotyków (PLE) są związane z depresją i lękiem u nastolatków. Podczas gdy badania podłużne zaobserwowały, że nastolatkowie cierpią na bardziej poważne objawy depresji / lęku, gdy PLE utrzymują się, pozostaje niejasne, czy depresja / lęk pogarsza się lub poprawia wraz z pojawieniem się lub remisją PLE. W tym spodziewanym szkolnym badaniu zbadaliśmy związek między zmian...

Dysfunkcja motoryczna jako fenotyp posredni w schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych: postep i perspektywy

Pierwotne nieprawidłowości motoryczne (PMA), jak stwierdzono u pacjentów ze schizofrenią, są ilościowo i jakościowo odrębnymi markerami nieprawidłowości w układzie motorycznym. PMA często określano jako zjawisko występujące w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii. Jako główny mechanizm patofizjologiczny leżący u podstaw ekspresji PMA zaproponowano dysfunkcję sieci przednich i podkorowych. Jednakże obecnie nie jest jasne, czy takie mechanizm...

Diabazy, melafity, bazalty sa to skaly wylewne utworzone z magmy gabrowej

Oddziaływanie białko-białko (PPI) ma charakter informacyjny w identyfikacji ukrytych genów ryzyka choroby, które mają skłonność do interakcji ze znanymi genami ryzyka, zwykle pracującymi razem w tym samym module choroby. Dzięki zintegrowanemu podejściu łączącemu informacje PPI z analizą ścieżki i ekspresji oraz badaniem asocjacyjnym całego genomu (GWAS), chcieliśmy znaleźć nowe geny ryzyka dla schizofrenii (SCZ). Wykazaliśmy, że ATXN1 by...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobra-medycyna:

331#aparaty lingwalne , #olx nekla , #jeż pigmejski allegro , #badania przed rezonansem , #lorafen cena , #szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych , #zapotrzebowanie na kalorie , #lorafen ulotka , #olx maltańczyk , #lek do inhalacji berodual ,