W krzywicy powstaje kwasica

W krzywicy powstaje kwasica. Zawartość soli wapnia- w kościach w krzywicy zmniejsza się ,kości bowiem w krzywicy mogą zawierać zaledwie 18 % wapnia zamiast normalnych 66,3 %. Równolegle do wapnia zmniejsza się także zawartość fosforu w kościach, który spada do 9 %, będąc w. normie 11 % . Zaburzenia w zawartości wapnia i fosforu w kościach mają swoje odbicie we krwi. We krwi bowiem zmniejsza się zawartość fosforu (hypophosphataemia), natomiast zawartość wapnia utrzymuje się na najniższym poziomie normy. Jeżeli zważymy, że wapnia w krzywicy wydala się więcej niż g...

Kontrolowane badanie Zydowudine in Primary Human Immunodeficiency Virus Infection ad

Ostateczna analiza (przeprowadzona w dniu 10 lipca 1994 r.) Obejmowała dziewięciu dodatkowych pacjentów, którzy następnie ukończyli reżim leczenia. Ocena pacjentów
Ocenę kliniczną i testy laboratoryjne przeprowadzono co tydzień od dnia rejestracji do 6 tygodnia, a następnie co sześć tygodni do końca okresu próbnego. Kolejne oceny przeprowadzano co 2 tygodnie przez 4 tygodnie po zaprzestaniu leczenia próbnego, następnie co 12 tygodni do końca pierwszego roku, a następnie co 6 miesięcy przez kolejne 2 lata. Pomiary laboratoryjne obejmowały rutynowe oznaczenia poziomów chemicz...

Czteromiesięczne schematy oparte na moksyfloksacynie na gruźlicę wrażliwą na leki AD 2

Pełny protokół badania i plan analizy statystycznej są również dostępne pod adresem. Komitet prowadzący próby z niezależnym przewodnikiem nadzorował przebieg procesu. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo z dostępem do niezaślepionych danych nadzorował bezpieczeństwo badanych pacjentów. Komisja ds. Etyki w University College London oraz wszystkie krajowe i lokalne komisje etyczne zatwierdziły badanie. Urząd ds. Żywności i Leków, Federalny Instytut Leków i Urządzeń Medycznych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) oraz krajowe organy regulacyjne ...

Odwrócenie Dabigatranu z Idarucizumabem

Po pierwszym miesiącu terapii antygen p24 był niewykrywalny u większego odsetka pacjentów w grupie zydowudyny niż w grupie placebo, ale różnica nie była znacząca. Podobnie zaobserwowaliśmy zmniejszenie wiremii w obu grupach pod koniec okresu próbnego, które było bardziej wyraźne u biorców zydowudyny niż u biorców placebo, pomimo wyższego miana wirusa w grupie zydowudyny w linii podstawowej. Jednak nie było znaczącej różnicy w wiremii między dwiema grupami leczenia, chociaż odnotowano dalszy średni spadek około 0,5 RNA kopii na mililitr w grupie zydowudyny w okresie próbnym. Dan...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobra-medycyna:

331#aparaty lingwalne , #olx nekla , #jeż pigmejski allegro , #badania przed rezonansem , #lorafen cena , #szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych , #zapotrzebowanie na kalorie , #lorafen ulotka , #olx maltańczyk , #lek do inhalacji berodual ,