Korekta zespołu hiper-IgM związanego z chromosomem X przez allogeniczny przeszczep szpiku kostnego

Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X jest rzadką chorobą niedoboru odporności, w której zdolność komórek B do zmiany produkcji immunoglobulin z IgM na IgG, IgA i IgE jest wadliwa.1 Różnorodne mutacje genu kodującego ligand CD40 powodują niedobór odporności.2-6 Funkcjonalnym efektem mutacji jest to, że ligand CD40 na komórkach T nie może oddziaływać z glikoproteiną CD40 na powierzchni komórek B. Ta interakcja normalnie pośredniczy w przełączaniu klasy immunoglobulin przez komórki B. Niedobór IgG i IgA prowadzi do nawracających infekcji dróg oddechowych, którym można zapobiec dzięki dożylnej immunoglobulinie.1 Pacjenci z zespołem hiper-IgM sprzężonym z chromosomem X są również podatni na neutropenię, zaburzenia autoimmunologiczne i chłoniaki.1.7 Niektóre są podatne na infekcje mikroorganizmami oportunistycznymi, takimi jak Pneumocystis carinii, Histoplasma capsulatum i cryptosporidium.1,8-13 Cryptosporidium powoduje nieodwracalną biegunkę i jest związane z zapaleniem dróg żółciowych i marskością wątroby. Chociaż odporność komórkowa jest normalna w zespole hiper-IgM sprzężonym z chromosomem X, występowanie tego rodzaju zakażeń sugeruje defekt komórki T, prawdopodobnie związany z zaburzonymi interakcjami pomiędzy komórkami T i makrofagami 14 i komórkami nabłonka za pośrednictwem glikoproteiny CD40 i CD40. ligand.15 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego może wyleczyć zaburzenia genetyczne wpływające na komórki szpiku kostnego, takie jak .-talasemia, 16 ciężkich złożonych niedoborów odporności, 17 zespół Wiskotta-Aldricha, 18 zespół limfoproliferacyjny sprzężony z chromosomem X, 19 i niedobór adhezji leukocytów. Wykonaliśmy allogeniczny przeszczep szpiku kostnego u dziecka z zespołem hiper-IgM sprzężonym z chromosomem X, który był narażony na zagrażające życiu infekcje oportunistyczne.
Opis przypadku
Rysunek 1. Rysunek 1. Rodowód rodziny z zespołem hiper-IgM sprzężonym z chromosomem X. Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny, okręgi żeńskich członków, stałe kwadraty z zespołem hiper-IgM sprzężonym z chromosomem X, koła z kropkowymi żeńskimi nosicielami i strzałkę propositus.
Tabela 1. Tabela 1. Stężenia immunoglobulin w surowicy i odpowiedzi przeciwciał przeciw-Viv u pacjenta przed i po przeszczepie szpiku kostnego. Pięciomiesięczny chłopiec (podmiot III-3 na ryc. 1) otrzymał diagnozę zespołu hiper-IgM sprzężonego z chromosomem X na podstawie niskich stężeń IgG i IgA w surowicy (tabela 1) oraz wywiadu rodzinnego. Dwaj wujkowie-matki (badani II-6 i II-7 na rycinie 1) zmarli z powodu przewlekłej biegunki w odpowiednim wieku od sześciu miesięcy do dwóch lat; obaj mieli hipogammaglobulinemię. Pierwszemu kuzynowi (podmiotowi III-1) również postawiono diagnozę zespołu hiper-IgM sprzężonego z chromosomem X na podstawie niskich stężeń IgG i IgA w surowicy. Ma uporczywą biegunkę wywołaną przez cryptosporidium i zapalenie dróg żółciowych związane z marskością wątroby. Otrzymuje żywienie pozajelitowe i jest rozważany przy transplantacji wątroby.
Figura 2. Figura 2. Ekspresja liganda CD40 przez aktywowane limfocyty T od pacjenta przed i po przeszczepie szpiku kostnego, dawcy i dopasowanym wiekowo obiekcie kontrolnym. Wiązanie cząsteczek fuzyjnych CD40-immunoglobuliny z aktywowanymi komórkami T zmierzono u pacjenta przed (panel A) i rok po (przeszczep panelu B) przeszczepem szpiku kostnego, u normalnego osobnika (panel C) i u dawcy (panel D)
[podobne: dyżury aptek malbork, lewatywa jako kara, olx nekla ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek malbork lewatywa jako kara olx nekla