Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.

Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwę wiosterolu. Co do witaminy DI, to okazało się, że ciało opisane pod tą nazwą jest mieszaniną kalcyferolu. i wytworu naświetlania zwanego lumisterolem. Gdy czysty ergosterol zostaje naświetlony w celu zamiany lcyferol, to w najlepszym wypadku tylko 50ro zamienia się w kalcyferol w przebiegu bowiem utleniania powstaje szereg związków, które w kolejności zjawiania się zostały określone, jak następuje: l) ergosterol, 2. ) lurnitiol, . 3), tachysterol, 4) kalcyferol, 5) toksysterol, 6) suprasterole I i II; Z ptiesariiny tej lumisterol, dwa suprasterole i kalcyferol zostały wyodrębnione w postaci krystalicznej. Tachystenol został :wyodrębniony jako sól kawsu bezoesoego czystego zaś -tokysterolu nie udało się uzyskać, ze wszystkich tych związków jedynie kalcyferol wykazuj e działanie przeciwkrzywicze i nie dopuszcza do powstawania krzywicy u szczurów, podawany w dawkach dziennych 0,025 mikrograma, Lumisterol może zmienić się w kalcyferol, tworzy tez z niej dodatkowy związek w stosunku l: 1. (Witamina Dl badaczy niemieckich). Toksysterol, jak sama nazwa wskazuje, ma własności trujące natomiast tachysterol i suprasterole są mniej trujące. [więcej w: objawy złamanego nosa, chirurg naczyniowy opole, cena morfologii ]

Powiązane tematy z artykułem: cena morfologii chirurg naczyniowy opole objawy złamanego nosa