Funkcjonalna dyskoncepcyjnosc sieci jako biomarker opornosci na leczenie w schizofrenii

Schizofrenia może rozwinąć się z przerw w funkcjonalnej łączności regulowanej przez neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i acetylocholina. Efekty modulacji tych neuroprzekaźników mogą wyjaśnić, w jaki sposób leki przeciwpsychotyczne łagodzą objawy schizofrenii i odpowiadają za zmienną odpowiedź na leki przeciwpsychotyczne obserwowane w praktyce klinicznej. Opierając się na domniemanym mechanizmie antypsychotycznym i dowodzie zaburzonej łączności w schizofrenii, postawiliśmy hipotezę, że funkcjonalna łączność sieciowa, oceniana za pomocą statystyk sieciowych, wykazywałaby różnice między podtypami odpowiedzi na leczenie schizofrenii a zdrowymi kontrolami. Dane MRI dotyczące czynnościowego stanu spoczynkowego uzyskano od 17 zdrowych osób z grupy kontrolnej, a także osób ze schizofrenią, które dobrze reagowały na atypowe leki przeciwpsychotyczne pierwszego rzutu (pierwszoliniowy odpowiadający, FLR, n = 18), nie przeszły co najmniej dwóch pr b leków przeciwpsychotycznych, ale odpowiedziały na klozapinę (schizofrenia oporna na leczenie, TRS, n = 18) lub nieudane co najmniej dwie próby leków przeciwpsychotycznych i próbę klozapiny (schizofrenia odporna na leczenie, UTRS, n = 16). Dane zostały wstępnie przetworzone przy użyciu narzędzia Advanced Normification Toolkit i BrainWavelet Toolbox. Łączność sieciowa została oceniona przy użyciu przybornika opartego na sieci w Matlab. ANOVA ujawniła istotną różnicę w funkcjonalnej łączności między grupami, które rozciągały się między móżdżkowymi i ciemieniowymi regionami do kory czołowej ( p <0,05). Post-hoc t -tests ujawniło słabsze łączność sieciową u osób z UTR w porównaniu z osobami zdrowymi, ale żadnych innych różnic między grupami. Wyniki wykazały wyraźne różnice w funkcjonalnej łączności pomiędzy osobami z UTRS i zdrowymi kontrolami. Przyszłe prace muszą ustalić, czy zmiany te zachodzą przed rozpoczęcie m leczenia i czy można je wykorzystać do przewidywania oporności na leki przeciwpsychotyczne podczas pierwszego psychozy. [przypisy: aparaty lingwalne, olx nekla, dyżury aptek malbork ]

Powiązane tematy z artykułem: aparaty lingwalne dyżury aptek malbork olx nekla